Sorular

Ben de Soru Sormak İstiyorum

(İnstagramda önce sorular bir başka gün ise cevaplar paylaşılmaktadır. Cevabın instagramda paylaşıldığı gün web sitesinde hem soru hem cevap paylaşılacaktır.)

__________________________________

193- Hangisi ‘Üçüncü Pencere Sendromu’ ile ilgili bir odyolojik bulgu değildir?

1- Stapes refleksleri alınmaz
2- Otoakustik Emisyonlar Alınmaz
3- Sensörinöral İşitme Kaybı Olur
4- Weber Testi hasta tarafa lateralizedir

A- 2 ve 3
B- 1 ve 4
C- 1, 2 ve 3
D- 2, 3 ve 4

Cevabı Gör

__________________________________

192- Elektrokokleografideki (ECochG) Meniere Hastalığı bulguları için hangileri yanlıştır?

1- SP/AP oranı artmıştır
2- Negatif polarite ile elde edilen latans daha uzundur
3- Eğri altında kalan alan analizi yapılabilir

A- 1 ve 2
B- 2 ve 3
C- Sadece 3
D- Sadece 2

Cevabı Gör

__________________________________

191- Aşağıdakilerden hangisi koklear mikrofonikler için yanlıştır?

1- Sitimulusun dalga formunu taklit ederler
2- Latansları yok denecek kadar azdır
3- İşitsel nöropatide kaybolurlar
4- Prenöral poransiyellerdir

A- 1 ve 3
B- 2 ve 4
C- Sadece 3
D- Sadece 4

Cevabı Gör

__________________________________

190-Aşağıdaki hastalıklardan hangileri sensörinöral işitme kaybına sebep olmaz?

1- Otoskleroz
2- Meniere Hastalığı
3- Timpanik Membran Perforasyonu
4- Akustik Nörinom

A- 1 ve 3
B- 2 ve 4
C- Sadece 3
D- Sadece 2

Cevabı Gör

__________________________________

189- Fasial sinirin Fallop kanalı içerisindeki bölümleri, merkezden perifere doğru olacak şekilde nasıl sıralanır

A-Mastoid-Labirentin-Timpanik
B-Labirentin-Mastoid-Timpanik
C-Timpanik-Labirentin-Mastoid
D-Labirentin-Timpanik-Mastoid

Cevabı Gör

__________________________________

188- Aşağıdaki bulgulardan hangisi koklear malformasyonlardan ‘Incomplete Partition Tip II’ ye ait değildir?

A- Kokleanın tümünün kistik olması
B- Minimal Dilate Vestibul
C- Geniş Vestibuler Aquaductus
D- Modiolus Anomalisi

Cevabı Gör

__________________________________

187- Özellikle 300 ms’den daha kısa süreli sesler için geçerli olmak üzere, bir sesin süresi artarsa eşik değeri azalır. Bu özelliğin adı nedir?

A- Temporal Rezolüsyon
B- Temporal Masking
C- Temporal Sumasyon
D- Temporal Ordering

Cevabı Gör

__________________________________

186-Ductus Reuniens hangi iki bölgeyi birleştirir?

A- Utrikulus-Scala Media
B- Scala Timpani-Subaraknoid Boşluk
C- Sakkulus-Ductus Cochlearis
D- Scala Vestibuli-Endolenfatik Kese

Cevabı Gör

__________________________________

185- Elektrofizyolojik testlerde elektrot yerleşimini standardize etmek için kullanılan uluslararası 10-20 sisteminde ‘Vertex’ hangi sembolle gösterilir?

A- Cz
B- Fpz
C- Fz
D- Oz

Cevabı Gör

__________________________________

184-‘Prematür Dönüş’ hangi vestibüler testte belirlenen patolojik bir bulgudur?

A- VEMP
B- Kalorik Test
C- vHIT
D- Rotasyon Sandalyesi

Cevabı Gör

__________________________________

183-Sağ anterior semisirküler kanal eksite olduğunda hangi ekstraoküler kaslar kasılır?

A- Sağ süperior rektus, sol inferior rektus
B- Sağ inferior oblik, sol süperior rektus
C- Sağ inferior rektus, Sol süperior oblik
D- Sağ süperior rektus, sol inferior oblik

Cevabı Gör

__________________________________

182-Sağ 8. kranyal sinirde iletiyi engelleyen bir akustik nörinom mevcutsa hangileri doğrudur?

1- Sağ kontralateral refleks alınmaz
2- Soldan gürültü verildiğinde sağ OAE amplitüdü azalır
3- Koklear mikrofonikler mevcuttur
4- Sağ ipsilateral refleks alınmaz

A- 1, 3 ve 4
B- 2, 3 ve 4
C- 1 ve 2
D- 3 ve 4

Cevabı Gör

__________________________________

181- vHIT testi sırasında ‘Sağ Anterior Kanal’ı test etmek için hastanın başı 45 derece ……… çevrilerek ……………..doğru hızlıca hareket ettrilir.

Yukarıdaki cümlede boşlukları doldurunuz.

A- Sağa  / Arkaya
B- Sağa / Öne
C- Sola / Arkaya
D- Sola / Öne

Cevabı Gör

__________________________________

180- …………… sinir, hem internal akustik kanal hem de …………….. kanalı içinden geçer.

Yukarıdaki cümlede boşluklar ne şekilde doldurulmalıdır?

A- Koklear / Fallop
B- Vestibüler / Rosenthal
C- Fasial / Fallop
D- Trigeminal / Rosenthal

Cevabı Gör

__________________________________

179-Süperior vestibüler nöriniti olan bir hasta için hangileri doğrudur?

1- Kalorik testte cevaplar azalmıştır
2- oVEMP cevapları bozulmuştur
3- cVEMP cevapları bozulmuştur
4- vHIT’de horizontal planda baş itme sırasında kazançlar düşmüştür

A- 1 ve 3
B- 1, 2 ve 4
C- 2 ve 4
D- 1, 3 ve 4

Cevabı Gör

__________________________________

178- Edinger Westhpal nükleusu ve Geniculat ganglion sırasıyla hangi kranyal sinirlerle ilgilidir?

1- Oculomotor sinir
2- Trigeminal Sinir
3- Fasial Sinir
4- Vagus siniri

A- 2 ve 3
B- 1 ve 3
C- 1 ve 4
D- 2 ve 4

Cevabı Gör

__________________________________

177-Supine Roll Testinde persistan (kalıcı) geotropik nistagmusun aşağıdaki durumlardan hangisinde görülmesi daha yüksek olasılıktır?

A- Lateral Kanal Cupulolithiasis
B- Lateral Kanal Kanalolithiasis
C- Light Cupula
D- Anterior Kanal Kanalolithiasis

Cevabı Gör

__________________________________

176- Serebellumun hangi bölgeleri vestibüler nükleuslarla en yoğun bağlantıyı kurar?

1- Anterior lob
2- Flocculonodüler lob
3- Posterior lob
4- Fastigial nükleus

A- 1 ve 2
B- 2 ve 4
C- 1 ve 3
D- 3 ve 4

Cevabı Gör

__________________________________

175- DPOAE testinde en güçlü cevap ……………………. frekansında ve f2/f1 oranı …………. olduğunda alınır.

Yukardaki boşluklar ne şekilde doldurulmalıdır?

A- 2f1-f2   /   1,22
B- 2f1-f2   /   2,21
C- 2f2-f1   /   1,22
D- 2f2-f1   /   2,21

Cevabı Gör

__________________________________

174- Aşağıdaki testlerden hangisinde bir tarafın işitme yollarıyla ilgili doğru bilgi almak için diğer tarafın maskelenmesi gerekebilir?

1- ABR
2- Konuşmayı Alma Eşiği
3- Otoakustik Emisyon
4- Konuşmayı Ayırt Etme Skorları

A- 1 ve 3
B- 2 ve 4
C- 1 ve 2 ve 4
D- 1 ve 3

Cevabı Gör

__________________________________

173- Aşağıdaki vestibüler değerlendirmeler ‘SIRASIYLA’ hangi testlerin alt testleridir?

Duyu Organizasyon Testi – Oküler Pursuit – Sinüzoidal Harmonik Akselerasyon

A- VNG – Posturografi – Rotasyon Sandalyesi
B- Posturografi – Rotasyon Sandalyesi – VNG
C- Rotasyon Sandalyesi – VNG – Posturografi
D- Posturografi – VNG – Rotasyon Sandalyesi

Cevabı Gör

__________________________________

172- MMN ve P300 testlerinde standart stimulusların arasına ……………….. stimulus yerleştirilerek elde edilen uyaran şekline ………………… denir.

Yukarıdaki boşlukları doldurunuz.

A- Endojen / Olaya Bağlı Potansiyel
B- Eksojen / Deviant
C- Filtrelenmiş / Inverting
D- Deviant / Oddball Paradigması

Cevabı Gör

__________________________________

171-’Manasse’nin Mavi Örtüsü’ ve ‘Sjögren Sendromu’ terimlerinden sırasıyla aşağıdaki hastalıklardan hangisinde bahsediliyor olabilir?

1-Meniere Hastalığı
2-Otoimmün İşitme Kaybı;
3-Otoskleroz
4-İşitsel Nöropati

A- 1 ve 2
B- 3 ve 4
C- 3 ve 2
D- 4 ve 1

Cevabı Gör

__________________________________

170- Aşağıdaki cümledeki boşlukları doldurunuz

İç ve dış pillar hücreler arasındaki boşluğa ……………………. denir ve …………… sıvısı ile doludur.

A- Corti Tüneli / Cortilenf
B- Scala Media / Endolenf
C- Nuel Boşluğu / Cortilenf
D- Scala Vestibuli / Perilenf

Cevabı Gör

__________________________________

169- Dış tüylü hücreler ile ilgili olarak hangileri doğrudur?

1- Depolarizasyon sırasında boyları kısalır.
2- Koklear amplifikasyonda önemli rolleri vardır
3- Spiral ganglion hücrelerinin küçük kısmıyla sinaps yaparlar
4- Efferent işitme yollarının küçük kısmı burada sonlanır

A- 1, 2 ve 4
B- 1, 2 ve 3
C- 2, 3 ve 4
D- 1, 3 ve 4

Cevabı Gör

__________________________________

168-Aşağıdaki koklear malformasyonlardan hangilerinde koklear implant endikasyonu olmadığı kesindir?

1-Labirent Aplazisi
2-Ortak Kavite
3-Incomplete Partition Tip I
4-Incomplete Partition Tip II

A- 3 ve 4
B- 1 ve 2
C- Sadece 1
D- Sadece 4

Cevabı Gör

__________________________________

167- Aşağıdaki odyolojik bulgulardan hangileri İşitsel Nöropati Spektrum Bozukluğu ile uyumlu değildir?

1- OAE cevapları alınmaz
2- ABR cevapları alınmaz
3- Kortikal cevaplar alınmaz
4- Koklear mikrofonikler alınmaz

A- 2, 3 ve 4
B- 1, 3 ve 4
C- 1 ve 4
D- 2 ve 3

Cevabı Gör

__________________________________

166- Aşağıdaki eşleşmelerden hangileri doğrudur?

1- Superior Olivary Complex – Pons
2- Inferior Colliculus – Medulla Oblongata
3- Medial Geniculat Cisim – Talamus
4- Lateral Lemniscus – Korteks

A- 1, 2 ve 3
B- 3 ve 4
C- 2 ve 3
D- 1 ve 3

Cevabı Gör

__________________________________

165- ‘Masking Dilemma’ durumunda eşikleri belirlemek için ………… testi, ‘Ölü Bölge’ varlığında ise …….…. testi yapılır.

Yukarıdaki cümlede boşluklar ne şekilde doldurulmalıdır?

A- SAL / TEN
B- DVA / SAL
C- SVV / DVA
D- TEN / SVV

Cevabı Gör

__________________________________

164- ABR’de latanslar; ……….. polaritede ve vücut sıcaklığının …….. durumunda daha kısadır.

Yukarıdaki cümlede boşluklar ne şekikde doldurulmalıdır?

A- Pozitif / Artması
B- Negatif / Artması
C- Pozitif / Azalması
D- Negatif / Azalması

Cevabı Gör

__________________________________

163- Elektronörografi (ENoG) testi sırasında …. adet stimulus, …. adet kayıt elektrodu ve 1 adet toprak elektrodu kullanılır.

Yukarıdaki cümlede boşluklar ne şekilde doldurulmalıdır?

A- 1 / 2
B- 2 / 2
C- 2 / 1
D- 2 / 3

Cevabı Gör

__________________________________

162-500 Hz’de maskesiz işitme eşikleri aşağıdaki gibi olan hastalardan hangilerinde Maske Başlangıç Seviyesini belirlerken ‘Oklüzyon Etkisi’ de eklenmelidir?

1- Sağ KY:15, HY:15; Sol KY: 20, HY:35
2- Sağ KY:5,  HY: 25; Sol KY:5, HY: 40
3- Sağ KY:10, HY:10; Sol KY: 15, HY:20
4- Sağ KY:10, HY: 25; Sol KY:10, HY:10

A- 1 ve 4
B- 2 ve 4
C- 2 ve 3
D- 1, 2 ve 4

Cevabı Gör

__________________________________

161- Orta kulak sisteminde ‘sertlik’ artışıyla ilgili olarak hangileri doğrudur?

1- Rezonans frekansı yükselir
2- Otosklerozda görülür
3- Düşük frekanslı seslerin geçişi daha fazla azalır

A- 1 ve 2
B- 1 ve 3
C- 2 ve 3
D- Hepsi

Cevabı Gör

__________________________________

160-Stimulus artefaktıyla ilgili olarak hangileri yanlıştır?

1- Transdüser, elektrota ne kadar yakınsa o kadar fazla olur
2- Negatif ve pozitif polariteli iki kayıt birbirine eklenirse kaybolur
3- İnsert kulaklıkta daha fazla görülür
4- Yüksek şiddetlerde daha çok görülür

A- 1 ve 2
B- Sadece 2
C- 3 ve 4
D- Sadece 3

Cevabı Gör

__________________________________

159-CHAMP; …………………………. kullanılarak yapılan ve ……………… hastalığının tanısında kullanılan bir tekniktir.

Yukarıdaki cümledeki boşluklar nasıl doldurulursa cümle doğru olur?

A- ECochG / Akustik Nörinom
B- VNG / Vestibüler Nörinit
C- ABR / Meniere
D- ASSR / BPPV

Cevabı Gör

__________________________________

158-Koklear potansiyeller ile ilgili olarak hangileri doğrudur?

1-Koklear mikrofonikler stimulus polaritesini taklit eder.
2-Sumasyon potansiyeli doğru akımlıdır
3-Endokoklear potansiyel +80 mV’dır.
4-Koklear mikrofoniklerin latansı 1 ms’dir.

A- 1, 2 ve 3
B- 2 ve 4
C- 1 ve 3
D- 1, 3 ve 4

Cevabı Gör

__________________________________

157- Hangisi Ewald kanunlarından değildir?

1-Nistagmusun yönü uyarılan kanalın düzlemindedir.
2-Lateral kanalda ampullopedal akım daha büyük cevap doğurur
3-Posterior kanalda ampullofugal akım daha büyük cevap doğurur
4-Hızlı faz yönüne bakınca nistagmusun şiddeti artar

A- 2 ve 3
B- 1 ve 3
C- Sadece 4
D- 1 ve 4

Cevabı Gör

__________________________________

156-Aşağıdaki cümlede noktalı yerlere hangi şıktaki kelimeler yazılmalıdır?

‘ABR’de insert kulaklıklardaki ……… mm boyutundaki tüp nedeniyle ……. msn’lik bir zaman gecikmesi olur.

A- 280 / 0,8
B- 180 / 0,2
C- 120 / 0,6
D- 200 / 0,7

Cevabı Gör

__________________________________

155-Aurikulanın hangi bölümü birinci branchial arktan gelişmez?

1-Tragus
2-Heliks
3-Antiheliks
4-Cavum Concha

A- 1 ve 3
B- 3 ve 4
C- 2 ve 4
D- 1 ve 2

Cevabı Gör

__________________________________

154-Aşağıdaki bulgulardan hangileri retrokoklear işitme kaybından ziyade koklear işitme kaybını düşündürür.

1-40-50 dB SNİK’e rağmen stapes refleksinin alınması
2-OAE’lerin alınmıyor olması
3-Rekrütman varlığı
4-Koklear mikrofoniklerin varlığı

A- 1, 2 ve 4
B- 3 ve 4
C- 1, 2 ve 3
D- 2 ve 3

Cevabı Gör

__________________________________

153-Ampullopedal hareket ile ilgili olarak hangileri doğrudur?

1-Posterior semisirküler kanalda eksitasyona neden olur
2-Anterior semisirküler kanalda eksitasyona neden olur
3-Lateral semisirküler kanalda eksitasyona neden olur
4-Utrikulusta eksitasyona neden olur

A- 1 ve 2
B- Sadece 2
C- 3 ve 4
D- Sadece 3

Cevabı Gör

__________________________________

152- Aşağıdaki hastalıkların baş dönmesi süresine göre en kısadan en uzuna doğru sıralaması hangi şıkta doğru verilmiştir.

1- Meniere Hastalığı
2- Vestibüler Nörinit
3- BPPV

A- 3<1<2
B- 2<1<3
C- 1<3<2
D- 3<2<1

Cevabı Gör

__________________________________

151- Kranyal Sinirler (KS) ile ilgili olarak hangileri yanlıştır?

1- Dokuzuncu KS saf motor sinirdir
2- Onuncu KS parasempatik lif içerir
3- İkinci KS özel duyu siniridir
4- Üçüncü KS’nin çekirdekleri ponstadır

A- 1 ve 3
B- 2 ve 3
C- 2 ve 4
D- 1 ve 4

Cevabı Gör

__________________________________

150-Aşağıdaki cümlelerden hangileri doğrudur?

1-DKY uzunluğu artarsa rezonans frekansı artar
2-Bebeklerde DKY rezonans frekansı erişkinlerden fazladır
3-Orta kulak rezonans frekansı yetişkinlerde daha yüksektir

A- Sadece 1
B- 1 ve 3
C- 2 ve 3
D- Sadece 2

Cevabı Gör

__________________________________

149-Supraaural kulaklık ile yapılan saf ses odyometride maskeleme ile ilgili olarak hangileri doğrudur?

TK: Test Kulağı,   TEK: Test Edilmeyen Kulak

1- TK’nın hava yolu eşikleri ile TEK’in hava yolu eşikleri arasında 40 dB’den daha az fark varsa maskeleme gerekmez
2- TK’nın kemik yolu eşikleri maskeli ölçülürken, TEK’te iletim komponenti yoksa, düşük frekanslarda oklüzyon etkisi dikkate alınır
3- Başlangıç Maske Seviyesini belirlerken TEK’in hava yolu eşikleri dikkate alınır

A- 1 ve 3
B- 2 ve 3
C- 1 ve 2
D- 1, 2 ve 3

Cevabı Gör

__________________________________

148-ABR cevapları ve kortikal cevaplar karşılaştırıldığında hangileri doğrudur?

1- ABR cevapları daha yüksek frekanslıdır
2- ABR cevapları daha yüksek amplitüdlüdür
3- ABR cevaplarında daha düşük rate tercih edilmelidir
4- ABR cevapları uykudan daha az etkilenir

A- 1 ve 2
B- 2 ve 3
C- 3 ve 4
D- 1 ve 4

Cevabı Gör

__________________________________

147-Frekans seçiciliğinde ………….. oldukça önemli rol oynar ve  …………………. arttıkça frekans seçiciliği azalır.

Yukarıdaki cümlede noktalı yerler nasıl doldurulmalıdır?

A- Dış TH / Sesin Şiddeti
B- İç TH / Sesin Frekansı
C- Glutamat / Endokoklear Potansiyel
D- Kalsiyum / Depolarizasyon

Cevabı Gör

__________________________________

146-İki kulağa eşzamanlı olarak farklı konuşma uyaranları verilen testlere ………………….  denir ve ……………………………….. hastalığının tanısında kullanılırlar.

Bu cümledeki boşlukları ne şekilde doldurursak cümle doğru olur?

A- Konuşma Testleri / Retrokoklear
B- Distorsiyon Product / İşitsel Nöropati
C- Dikotik Testler / İşitsel İşlemleme Bozukluğu
D- SDS / Akustik Nörinom

Cevabı Gör

__________________________________

145-Beyin Sapı İmplantı, hastalığın ………….. olduğu durumlarda elektrotun ………. yerleştirilmesi şeklinde uygulanan bir implanttır.

Yukarıdaki cümlede noktalı yerler için uygun kelimeler hangi şıkta verilmiştir?

A- Kokleada / Koklear Sinire
B- Koklear Sinirde / Koklear Nükleuslara
C- Beyin Sapında / Koklear Nükleuslara
D- Koklear Sinirde / Kokleaya

Cevabı Gör

__________________________________

144- Aşağıdaki kortikal cevaplardan hangisinin elde edilebilmesi için hastanın uyarana dikkat etmesi gerekmektedir.

1-N1
2-P2
3-P300
4-MMN

A- 1 ve 2
B- 3 ve 4
C- Sadece 2
D- Sadece 3

Cevabı Gör

__________________________________

143-Elektrokokleografide görülen hangi potansiyeller hakkında, ABR’de de bilgi edinilir?

1-Koklear Mikrofonik
2-Sumasyon Potansiyeli
3-Aksiyon Potansiyeli

A- 1 ve 3
B- Sadece 3
C- 1 ve 2
D- Sadece 1

Cevabı Gör

__________________________________

142-Aşağıdaki pediatrik testlerin uygulanabildiği yaş aralığı hangi şıkta küçükten büyüğe doğru verilmiştir?

1-Behavioral Observation Audiometry (BOA)
2-Visual Reinforcement Audiometry (VRA)
3-Oyun Odyometrisi

A- 1 < 2 < 3
B- 2 < 3 < 1
C- 2 < 1 < 3
D- 3 < 1 < 2

Cevabı Gör

__________________________________

141- Posterior semisirküler kanal ile ilgili olarak hangileri yanlıştır?

1- Kinocilium utrikulusa doğrudur
2- Otolitlerin en çok kaçtığı kanaldır
3- Başın açısal hareketlerine duyarlıdır
4- Anterior kanalın ampullası ile birleşir

A- 1 ve 3
B- 2 ve 4
C- 1 ve 4
D- 2 ve 3

Cevabı Gör

__________________________________

140- Aşağıdaki transdüserler, Interaural Attenuation derecelerine göre hangi şıkta ‘büyükten küçüğe doğru’ sıralanmışlardır?

A- Circumaural > Insert > Supraaural
B- Insert > Supraaural > Circumaural
C- Supraaural > Circumaural > Insert
D- Circumaural > Supraaural > Insert

Cevabı Gör

__________________________________

139-Aşağıdaki formüllerden hangisi doğrudur?

A- Dalga Boyu = Hız / Frekans
B- Frekans = Hız X Periyot
C- Hız = Dalga Boyu / Frekans
D- Periyot = Hız X Frekans

Cevabı Gör

__________________________________

138-Aşağıda belirtilen özellikler ve uyumlu olduğu testler hangi cevap şıkkında sırasıyla verilmiştir?

1- Sakkad görülmesi normaldir
2- Fiksasyonla nistagmus şiddeti azalır
3- Beşinci durum vestibüler sistem hakkında bilgi verir.
4- 13.milisaniyede pozitif dalga görülür

A- vHIT, oVEMP, Rotasyon Sandalyesi, Sakkad testi
B- cVEMP, SHIMP, Posturografi, VNG
C- Optokinetik, vHIT, kalorik, ABR
D- SHIMP, Kalorik, Posturografi, cVEMP

Cevabı Gör

__________________________________

137- Sağ posterior semisirküler kanal uyarıldığında hangi ekstraoküler kaslar kasılır?

A- Sağ inferior rektus, sol süperior oblik
B- Sağ inferior oblik, sol superior rektus
C- Sağ süperior oblik, sol inferior rektus
D- Sağ süperior rektus, sol inferior oblik

Cevabı Gör

__________________________________

136-İç ve dış tüylü hücrelerle sinaps yapan dendritler …dan geçerek, …’ya ulaşırlar.
Yukarıdaki noktalı yerlere hangileri gelmelidir?

A- Modiolus-Ductus Cochlearis
B- Habenula Perforata- Rosenthal Kanalı
C- Aquaductus Cochlea- Subaraknoid Boşluk
D- Ductus Reuniens- Sacculus

Cevabı Gör

__________________________________

135-İşitme yollarına ait hangi bölgenin çalışmaması ‘Beyin Sapı İmplantı’ uygulanmasını gerektirir?

A- Koklear Sinir
B- Koklear Nükleus
C- Koklea
D- Superior Oliver Kompleks

Cevabı Gör

__________________________________

134- ‘Bill’s Bar’ hangi anatomik bölgede bulunur?

A- Cavum Tympani
B- Lateral Semisirküler kanal
C- Vestibulum
D- İnternal Akustik Kanal

Cevabı Gör

__________________________________

133- İşitsel İşlemleme Bozukluğunda zamansal özelliklerden hangisi ‘farklı sesler olduklarını ayırdetmek için iki ses arasındaki gerekli süreyi’ ifade eder?

A- Temporal İntegrasyon
B- Temporal Rezolüsyon
C- Temporal Masking
D- Temporal Ordering

Cevabı Gör

__________________________________

132-Aşağıdaki baş dönmesi sebeplerinden hangilerinde işitme kaybı beklenmez?

1-BPPV
2-Vestibüler Nörinit
3-Perilenf Fistülü
4-Superior SSK açıklığı

A- 1 ve 4
B- 2 ve 3
C- 1 ve 2
D- 3 ve 4

Cevabı Gör

__________________________________

131-İşitsel Nöropati Spektrum Bozukluğuna yol açan genlerden hangisi nörotransmitter salınımı üzerinde  rol oynar.

A- Otoferlin
B- Pejvakin
C- DIAPH3
D- GJB2

Cevabı Gör

__________________________________

130-Brodmann alanlarıyla ilgili olarak hangileri yanlıştır?

1- Wernicke – 22. Alan
2- Broca – 33. Alan
3- Primer İşitsel Korteks – 41. Alan
4- Primer Motor Korteks – 14. Alan

A- 1 ve 2
B- 3 ve 4
C- 1 ve 3
D- 2 ve 4

Cevabı Gör

__________________________________

129-Elektrofizyolojik testlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi uyarandan ziyade, alınan cevapla ilgili bir parametredir?

1- Sweep sayısı
2- Filtre
3- Rate
4- Polarite

A- 2 ve 4
B- Sadece 3
C- Sadece 2
D- 1 ve 2

Cevabı Gör

__________________________________

128-Aşağıdaki testlerden hangilerinde kazanç (gain) parametresi göz önüne alınır?

1- vHIT
2- VEMP
3- Kalorik Test
4- Oküler Pursuit Test

A- 1 ve 4
B- 2 ve 3
C- 1 ve 3
D- 2 ve 4

Cevabı Gör

__________________________________

127- Sağlıklı bir kişide kalorik test sırasında, sağ kulağa sıcak su verildiğinde sola vuran nistagmus görülmüştür. Buna göre hasta hangi pozisyondayken test yapılmıştır?

A- Sırtüstü, baş fleksiyonda
B- Yüzüstü, baş fleksiyonda
C- Oturarak, baş fleksiyonda
D- Ayakta, baş fleksiyonda

Cevabı Gör

__________________________________

126-Aquaductus Cochlea hani bölgeleri birleştirir?

A- Scala Vestibuli ile Endolenfatik Kese
B- Sacculus ile Scala Media
C- Scala Timpani ile Subaraknoid Boşluk
D- Cavum Timpani ile Scala Vestibuli

Cevabı Gör

__________________________________

125-Efferent işitsel yollarla ilgili olarak hangileri doğrudur?

1-Beyin sapından kokleaya doğru koklear sinir içinde ilerler
2-Daha çok Dış Tüylü Hücrelerde sonlanırlar
3-Kokleadaki sinapslarında nörotransmitter olarak asetilkolin daha çok rol oynar
4-Beyin sapında özellikle SOC ile bağlantılıdır

A- 1, 2 ve 4
B- 2, 3 ve 4
C- 1, 2 ve 3
D- 1, 3 ve 4

Cevabı Gör

__________________________________

124-Postauricular Kas Refleksinin (PAM Refleksi) afferent ve efferent sinirleri hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

A- Koklear – Fasial
B- Vestibüler- Fasial
C- Koklear-Trigeminal
D- Vestibüler-Trigeminal

Cevabı Gör

__________________________________

123-Aşağıdaki testlerden hangisi Rotasyon Sandalyesi’nin alt testlerinden değildir?

1-Sinüsoidal Harmonik Akselerasyon
2-Velocity Step Testi
3-Motor Kontrol Testi
4-Stabilite Sınırları Testi

A- 1 ve 2
B- 2 ve 4
C- 1 ve 3
D- 3 ve 4

Cevabı Gör

__________________________________

122-Hangisi HİNTS testi ile ilgili değildir?

A-Cover testi
B-Head Shaking testi
C-Head Impulse testi
D-Nistagmusun yönü

Cevabı Gör

__________________________________

121-Cortilenf ile ilgili olarak hangileri yanlıştır?

1-Scala timpanide bulunur
2-Nuel boşlukları Cortilenf içerir
3-Lamina reticularisin altında bulunur
4-Potasyumdan zengindir

A- 1 ve 3
B- 2 ve 4
C- 1 ve 4
D- 2 ve 3

Cevabı Gör

__________________________________

120-Aşağıdaki kasları inerve eden kranyal sinirler hangisinde sırasıyla verilmiştir?

1-İnferior Oblik Kas
2-Sternokleidomastoid Kas
3-Lateral Rectus Kası
4-Stapes Kası
5-Tensor Tympani Kası

A- 3, 11, 6, 7, 5
B- 6, 7, 3, 5, 11
C- 7, 5, 11, 3, 6
D- 5, 6, 7, 11, 3

Cevabı Gör

__________________________________

119- Hangisi ‘inferior vestibüler nörinit’ ile uyumlu değildir?

1-cVEMP cevaplarında azalma
2-oVEMP cevaplarında azalma
3-Kalorik test cevaplarında azalma
4-vHIT’de horizontal planda sakkad olması

A- 2 ve 4
B- 1, 2 ve 3
C-1, 3 ve 4
D-2, 3 ve 4

Cevabı Gör

__________________________________

118-Aşağıdaki stimulusları, frekansa en fazla spesifik olandan en az spesifik olana doğru sıralayınız.

1-Klik stimulus
2-Saf ses
3-Beyaz gürültü
4-Tone Burst

A- 2, 3, 1, 4
B- 2, 4, 1, 3
C- 4, 2, 3, 1
D- 4, 1, 2, 3

Cevabı Gör

__________________________________

117-Aşağıdakilerden hangileri kemik labirente ait yapılardan değildir?

1- Modiolus
2- Vestibulum
3- Ductus Cochlearis
4- Aquaductus Vestibuli
5- Utriculus

A- 2, 4 ve 5
B- 1 ve 4
C- 3 ve 5
D- 1, 2 ve 3

Cevabı Gör

__________________________________

116-Aşağıdaki durumlardan hangisinde orta kulak implantı kullanılmaz?

1- Orta derecede SNİK
2- Retrokoklear işitme kaybı
3- Tek taraflı total işitme kaybı
4- Kronik Otitis Media

A- 2 ve 3
B- 1 ve 4
C- 1 ve 3
D- 2, 3 ve 4

Cevabı Gör

__________________________________

115-Kalorik test ile ilgili olarak hangisi doğrudur?

1-Sıcak endolenf yoğunluğunu arttırır
2-Kanal parezisinde o kulakta sıcak ve soğuk uyarana cevap düşüktür
3-Meniere Hastalığında genellikle cevaplar azalmıştır.
4-30 ve 44 derece su kullanılır

A- 1 ve 4
B- 2, 3 ve 4
C- 2 ve 3
D-1, 2, 3 ve 4

Cevabı Gör

__________________________________

114-ASSR’ de Modülasyon Frekansı için seçilen hangi değer daha çok beyin sapı bölgesinin cevaplarını oluşturur?

A- 10 Hz
B- 30 Hz
C- 50 Hz
D- 70 Hz

Cevabı Gör

__________________________________

113-Hangileri cVEMP yolağına ait bir yapı değildir?

1-N.Accesorius
2-İnferior Vestibüler Sinir
3-Medial Longitudinal Fasciculus
4-Vestibülospinal Tractus

A- 1 ve 4
B- Sadece 3
C- 2 ve 3
D- 2 ve 4

Cevabı Gör

__________________________________

112-Ductus Reuniens ile ilgili olarak hangisi doğrudur?

1-İçinde endolenf bulunur
2-Baziler membranın üstünde kalan boşluktur
3-Sakkulus ile ductus cochlearis arasındadır

A- 1 ve 2
B- 2 ve 3
C- 1 ve 3
D- 1, 2 ve 3

Cevabı Gör

__________________________________

111-VNG ile ilgili olarak hangisi doğrudur?

1-Sağa doğru göz hareketi yukarı çizgi ile gösterilir.
2-Sarkaç nistagmus periferik hastalıkları düşündürmez
3-Gaze evoked nistagmus periferik hastalık göstergesidir

A- 1 ve 2
B- 2 ve 3
C- 1 ve 3
D- 1, 2 ve 3

Cevabı Gör

__________________________________

110-Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde Weber sağa lateralize, Rinne ise solda negatif sağda pozitiftir.

1- Sol total işitme kaybı
2- Sağ kronik otitis media
3- Sol Otoskleroz
4- Sol Meniere Hastalığı

A- Sadece 1
B- 2 ve 4
C- 1 ve 3
D- Sadece 4

Cevabı Gör

__________________________________

109-Vestibüler end organlarla ilgili olarak hangileri doğrudur?

1-Lateral SSK’da kinocilium ampullaya doğrudur
2-Utrikulusta kinocilium striolaya doğrudur
3-Anterior SSK’da kinocilium ampulladan uzak taraftadır
4-Posterior SSK’da ampullopedal akım eksitasyon yapar

A- 2 ve 4
B- 1 ve 3
C- 1, 2 ve 3
D- 1 ve 2

Cevabı Gör

__________________________________

108-Hangisi kokleardan ziyade retrokoklear hastalığı akla getirir?

1- Konuşma testlerinin oldukça kötü olması
2- OAE cevaplarının alınması
3- I-V dalgalararası latansın uzaması
4- SISI testinde %80 sonuç bulunması

A- 1, 2 ve 3
B- 1 ve 3
C- 2, 3 ve 4
D- 1 ve 2

Cevabı Gör

107-Aşağıdaki dalga isimlerinden hangisi sırasıyla ‘ABR/Orta Latans/Geç Latans’ ile ilgilidir?

A- P300 / MMN / P0
B- V / P1 / Na
C- II / N0 / Nb
D- III / Pa / P2

Cevabı Gör

__________________________________

106-Hangisi stapesin fikse olduğu otosklerozla ilgili odyolojik bulgu değildir?

 

1.OAE cevaplarının normal olması
2.VEMP cevaplarının normal olması
3.On-Off etkisi
4.Rinne testinin negatif olması

A. 1, 2 ve 3
B. 3 ve 4
C. 1 ve 2
D. Sadece 4

Cevabı Gör

__________________________________

105-Vasküler anatomiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri yanlıştır?

 

1.İç kulağı besleyen labirentin arter PICA’nın dalıdır
2.Baziler arterler birleşerek vertebral arteri oluştururlar
3.Beyin sapı ve serebellumu besleyen damarlar carotis sisteminin dallarıdır

A. 1 ve 2
B. 2 ve 3
C. 1 ve 3
D. 1, 2 ve 3

Cevabı Gör

__________________________________

104-Head Impulse testiyle ilgili olarak hangisi doğrudur?

 

1.Serebellar infarktlarda daha fazla sakkad görülür
2.Kalorik test cevapları azalmasına rağmen vHIT normal olabilir
3.SHIMP varyantında başın çevrilme yönünde sakkad görülür

A. 1 ve 2
B. 2 ve 3
C. 1 ve 3
D. 1, 2 ve 3

Cevabı Gör

__________________________________

103-Genetik işitme kayıplarıyla ilgili olarak aşağıdaki eşleşmelerden hangileri doğrudur?

 

1.Pendred – Guatr
2.Usher – Böbrek Yetmezliği
3.Wardenburg Sendromu – Beyaz Perçem

A. 1 ve 2
B. 2 ve 3
C. 1 ve 3
D. 1, 2 ve 3

Cevabı Gör

__________________________________

102-ABR ile Geç Potansiyeller karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

1.ABR’de sweep sayısı daha yüksek tutulmalıdır
2.Geç potansiyellerde amplitüd daha yüksektir
3.Geç potansiyellerde high-pass filtre daha düşük tutulmalıdır

A. 1 ve 2
B. 2 ve 3
C. 1 ve 3
D. 1, 2 ve 3

Cevabı Gör

__________________________________

101-Aşağıdakilerden hangisi ABR’de latansın uzamasına neden olur?

 

1.Tone burst uyaran frekansının yükseltilmesi
2.Saniyedeki stimulus oranının arttırılması
3.Vücut ısısının düşmesi

A. 1 ve 2
B. 2 ve 3
C. 1 ve 3
D. 1, 2 ve 3

Cevabı Gör

__________________________________

100-AOM ve OME ile ilgili olarak hangileri yanlıştır?

1.OME’de primer şikayet ağrıdır
2.AOM’de işitme kaybı yoktur
3.AOM, Eustachii tüpünün tıkanması sonucu oluşur
4.OME’de ventilasyon tüpü AOM’ye göre daha sık uygulanır

Not: AOM: Akut Otitis Media, OME: Efüzyonlu Otitis Media

A. 2 ve 4
B. 1, 2 ve 3
C. 1 ve 3
D. Sadece 4

Cevabı Gör

__________________________________

99-BPPV’de tutulan kanal ve tanı manevrası eşleştirmesinde hangileri doğrudur.

 

1.Supine Roll-Anterior Kanal
2.Side Lying – Posterior Kanal
3.Supine Baş Sarkıtma- Lateral Kanal
4.Seated Supine Positioning- Lateral Kanal

A. 1 ve 2
B. 2 ve 4
C. 3 ve 4
D. 1 ve 3

Cevabı Gör

__________________________________

98-Probun sağ kulakta olduğu refleksler alınmıyor, sol kulakta olduğu refleksler alınıyor ise bu hastada aşağıdaki durumlardan hangileri olabilir.?

 

1.Sol fasial paralizi
2.Sağ zar perforasyonu
3.Sol akustik nörinom
4.Sağ akustik nörinom

A. 1 ve 4
B. Sadece 2
C. 2 ve 3
D. Hiçbiri olamaz

Cevabı Gör

__________________________________

97-Aşağıdaki cümlelerden hangileri doğrudur?

1.cVEMP’de XI. KS rol oynar
2.Horizontal vHIT testinde III. KS etkindir.
3.oVEMP’de VI. KS cevabı değerlendirilir
4.Kalorik test cevaplarını IV. KS oluşturur

Not: KS=Kranyal Sinir

A. 1 ve 3
B. 2 ve 4
C. 1 ve 2
D. 3 ve 4

Cevabı Gör

__________________________________

96-Corti organı ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

 

1.İç ve dış pillar hücreler arasında Corti Tüneli bulunur
2.Baziler membranla Reissner membranı arasını endolenf doldurur
3.Glutamatın salınımında kalsiyum iyonu rol oynar
4.Dış tüylü hücreler spiral ganglionla daha çok bağlantı kurar

A. Sadece 4
B. 1 ve 2
C. 1 ve 3
D. 2 ve 4

Cevabı Gör

__________________________________

95-Bir timpanogramda aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi edinilmez?

 

1.Dış kulak yolu hacmi
2.Gradyan
3.Östaki borusunun genişliği
4.Tepe basıncı

A. 2 ve 4
B. 2 ve 3
C. Sadece 3
D. Sadece 4

Cevabı Gör

__________________________________

94-Aşağıdaki kranyal sinirlerden hangisi dış kulağın sensöryel inervasyonunda rol oynar?

1-N.Trigeminus
2-N.Fasialis
3-N.Glossopharyngeus
4-N.Vagus

A- 1, 2 ve 4
B- 3 ve 4
C- 1 ve 2
D- 1, 2 ve 3

Cevabı Gör

__________________________________

93-‘Profundus – Eksplorasyon – İnvaziv‘

Yukarıdaki tıbbi terimlerinin karşılıkları hangi şıkta sırasıyla verilmiştir?

A- Yakın – Patlama – Merkezi
B- Koruyucu – Ölüme Götüren – İçinde
C- Derin – İnceleme – Girişim İçeren
D- Önlem – Dışında – Yayılım Gösteren

Cevabı Gör

__________________________________

92-Aşağıdadakilerden hangisi ‘sonomotor cevap’ değildir?

A-Postauriküler Kas Cevabı
B-Elektrokokleografi
C-VEMP
D-Stapes Refleksi

Cevabı Gör

__________________________________

91-İnferior vestibüler siniri tutan vestibüler nörinit hastalığı için hangisi yanlıştır?

A. vHIT testinde posterior kanal kazançları düşmüştür
B. cVEMP testinde cevaplar bozulmuştur
C. oVEMP testi normaldir
D. Kalorik testte kanal parezisi görülür

Cevabı Gör

__________________________________

90-Efferent işitsel yollarla ilgili olarak hangileri doğrudur?

1- Sinyal-Gürültü oranının arttırılmasında etkilidirler
2-Daha çok DTH üzerinde etki gösterirler
3-Beyin sapından vestibüler sinir aracılığı ile kokleaya gelirler
4-Tüylü hücrelerle yaptıkları sinapslarda daha çok glutamat rol oynar

A. 3 ve 4
B. 1 ve 2
C. 2 , 3 ve 4
D. 1, 2 ve 3

Cevabı Gör

__________________________________

89- Aşağıdaki odyolojik bulguların hangi hastalığa bağlı olma ihtimali en düşüktür?

 

Sağ Kulak SSO: 50 dB SNİK
Bilateral Tip A timpanogram
Sağ Kontralateral refleks mevcut

A. Meniere hastalığı
B. Presbiakuzi
C. Akustik Nörinom
D. GBİK

Cevabı Gör

__________________________________

88- Aşağıdaki cümlede hangi değişiklik yapılırsa cümle doğru olur?
‘Sağ anterior kanalın eksitasyonunda sağ inferior oblik kası kasılır’

A. Eksitasyonunda / İnhibisyonunda
B. Sağ anterior / Sol anterior
C. Anterior / Posterior
D. İnferior / Superior

Cevabı Gör

__________________________________

87- Aşağıdakilerden hangisi santral nistagmusun özelliklerindendir?

 

1.Bakış yönüne göre yön değiştirme
2.Optik fiksasyonla baskılanma
3.Yavaş faz yönüne bakışla şiddetinde azalma
4.Daima konjugedir

A. Sadece 1
B. 2 ve 3
C. 1 ve 4
D. 3 ve 4

Cevabı Gör

__________________________________

86- Corti organındaki tüylü hücrelerle ilgili olarak hangileri yanlıştır?

1-Stereocilialar birbirine tip-linkler ile bağlıdır
2-Stereociliaların uzun tarafında kinocilium bulunur
3-Endolenfteki potasyum hücre içine MET kanallarından girer
4-Veziküllerden glutamat salınımında kalsiyum önemli rol oynar
5-Stereociliaların sertliğini prestin proteini sağlar

A. 3 ve 4
B. 1, 2 ve 5
C. 2 ve 5
D. 1, 3 ve 4

Cevabı Gör

__________________________________

85- Koklear potansiyellerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri yanlıştır?

 

1.Endokoklear potansiyel 80 mV’luk pozitif voltajdır
2.Koklear mikrofonikler stimulusun dalga formunu taklit eder
3.Sumasyon potansiyeli alterne akımlı bir potansiyeldir
4.Koklear mikrofonikler daha çok dış tüylü, sumasyon potansiyeli ise iç tüylü hücrelerin aktivitesini yansıtır

A. Sadece 2
B. 1 ve 3
C. Sadece 3
D. 2 ve 4

Cevabı Gör

84-Aşağıdaki hücre tiplerinden hangisi koklear nükleuslardaki hücrelerden değildir?
A. Octopus
B. Piramidal
C. Spherical
D. Trapezoid

Cevabı Gör

__________________________________

83- Hangisi kemiğe implante işitme cihazının endikasyonlarından değildir?

 

1.Tek taraflı çok ileri derecede SNİK
2.Aural atrezi
3.Presbiakuzi
4.Kronik Otitis media

A. Sadece 3
B. 2 ve 4
C. Sadece 1
D. 1 ve 3

Cevabı Gör

__________________________________

82-Aşağıdaki  test yöntemlerinden hangilerinin intraoperatif olarak kullanım amacı vardır?
(Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 4.sınıf Öğrencisi Ceyda Ceylani tarafından hazırlanmıştır)
1.eABR 
2.eSRT 
3.ECochG
4.ABLB

A) 1 ve 2
B) 2, 3 ve 4
C) 1, 2 ve 3
D) 3 ve 4

Cevabı Gör

__________________________________
81-Vestibüler Nükleus ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır ?
(İstanbul Medipol Üniversitesi 2.sınıf Öğrencisi Rabia Nur Yüce tarafından hazırlanmıştır)

A. Vücut postürünün sağlanması ile ilgili fonksiyonları vardır
B. Superior, medial, lateral ve inferior olmak üzere 4 büyük nükleustan oluşurlar
C. Semisirküler kanallardan gelen lifler daha çok inferior ve lateral nükleuslarda sonlanır.
D. Medial vestibüler nükleus, vestibüler nükleusların en büyüğüdür

Cevabı Gör

__________________________________
80-Bir ses dalgası, kaynağından çıktıktan sonra dalga boyu değiştiğine göre, izlediği yolda hangi değişiklik buna neden olmuş olabilir?
A. Frekans değişikliği
B. Ortam Değişikliği
C. Şiddet Değişikliği
D. Periyot Değişikliği

Cevabı Gör

__________________________________

79-Akut Süpüratif Otitis Media (AOM) ile Efüzyonlu Otitis Media (OME) arasındaki farklar düşünüldüğünde hangileri OME’den ziyade AOM lehinedir.

1- Kulak ağrısı
2-İşitme azlığı
3-Ateş
4-Kulak Akıntısı

a-1, 2 ve 3
b-3 ve 4
c-1,3 ve 4
d-Hepsi

Cevabı Gör

__________________________________

78-Aşağıdaki bulgulardan hangisi retrokoklear hastalık lehinedir?

1- ABR’de I-V latansının uzaması
2- OAE cevaplarının kaybolması
3- SDS skorlarının çok düşük olması
4- Tone Decay testinde adaptasyon görülmemesi

a-1 ve 2
b-1 ve 3
c-2 ve 3
d-2 ve 4

Cevabı Gör

__________________________________

77- Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde işitme kaybının olduğu frekansta SISI testinin %70’den yüksek çıkması olağandır?
1-Presbiakuzi
2-Akustik Nörinom
3-GBİK
4-Sisplatin Kullanımı

A) 1, 2 ve 3

B) 2 ve 4

C) 1, 3 ve 4

D) 1 ve 3

Cevabı Gör

__________________________________

76- Aşağıdaki refleks sonuçları hangi hastalıklarla uyumludur?
Sağ ipsilateral: Alınıyor, Sağ kontralateral: Alınmıyor
Sol ipsilateral: Alınmıyor, Sol kontralateral: Alınmıyor

1- Sol otoskleroz
2- Sol fasial paralizi
3- Sağ akustik nörinom
4- Sağ efüzyonlu otitis media
5- Sol efüzyonlu otitis media

A) 1, 2 ve 4
B) 3 ve 5
C) 2, 3 ve 4
D) 1 ve 5

Cevabı Gör

__________________________________

75- Yanda verilen odyogramda supraaural kulaklık kullanıldığına göre hangi eşikleri maskeli olarak belirlemek gerekir?
1-Sağ 1000 Hz Kemik Yolu
2-Sol 1000 Hz Kemik Yolu
3-Sol 1000 Hz Hava Yolu
4-Sol 2000 Hz Hava Yolu

A) 1 ve 3
B) 1 ve 4
C) 2,3 ve 4
D) Hepsi

Cevabı Gör

__________________________________

74- İşitme kaybının tipi (iletim, SNİK, Mikst) ve her iki kulak arasındaki simetri (simetrik, asimetrik) baz alındığında hangi iki hastalığın saf ses odyometrisi birbirine benzerdir?

1-Presbiakuzi – GBİK

2-Meniere – Akustik Nörinom

3-GBİK – Ani İşitme Kaybı

4-KOM – Ani İşitme Kaybı

A) 1, 3 ve 4

B) 2 ve 3

C) 1 ve 2

D) 1 ve 3

Cevabı Gör

__________________________________

73- Aşağıdaki durumlardan hangisinde sağa vuran nistagmus görülür?

1-Sağ horizontal kanal kanaloltihiasis, roll testinde baş sağa dönük

2-Sağ horizontal kanal kanalolithiasis, roll testinde baş sola dönük

3-Sol horizontal kanal kupulolithiasis, roll testinde baş sağa dönük

4-Sol horizontal kanal kupulolithiasis, roll testinde baş sola dönük

A) 1 ve 2

B) 2 ve 3

C) 3 ve 4

D) 1 ve 4

Cevabı Gör

__________________________________

72- Weber testi sağa lateralize olan bir hastada Rinne testi her iki tarafta da pozitif çıkmıştır. Stapes refleksleri ise her iki tarafta ipsilateral ve kontralateral olarak alınmıştır. Buna göre hastadaki işitme kaybıyla ilgili olarak hangisini söyleyebiliriz?

A) Sağda orta derecede İTİK

B) Solda orta derecede koklear kayıp

C) Sağda orta derecede retrokoklear kayıp

D) Solda orta derecede retrokoklear kayıp

Cevabı Gör

__________________________________

71- Acil polikliniğine ani baş dönmesi, bulantı-kusma ile başvuran hastada hangi bulgu vestibüler nörinit tanısını destekler?

1-Düşük frekanslarda işitme kaybı

2-Head impulse testinde sakkad varlığı

3-Yön değiştiren nistagmus

4-Cover testinin pozitif olması

A) Sadece 2

B) 1 ve 4

C) 2 ve 3

D) Sadece 4

Cevabı Gör

__________________________________

70- Yanda odyogramı verilen hastada 70 dB stimulusla VEMP cevapları alınmıştır . Aynı hastada aşağıdaki sonuçlardan hangisi beklenmez?

1-Tip A timpanogram

2-Weber testinin ortada olması

3-OAE cevaplarının alınması

4-Sol kontralateral refleksin alınması

A) 2 ve 4

B) Sadece 2

C) 3 ve 4

D) 1 ve 3

Cevabı Gör

__________________________________

69- VNG ile ilgili olarak hangileri yanlıştır?

1-Optik Fiksasyonla baskılanma periferik hastalıklarda görülür.

2-Hipermetrik sakkad serebellar hastalıklarda görülür.

3-Soğuk uyaran verilen kulağa doğru nistagmus olmasına ‘inversiyon’ denir.

4-Süperior Vestibüler Nörinitte ‘yön üstünlüğü’ görülür

A) 2 ve 4

B) Sadece 3

C) Sadece 4

D) 1 ve 3

Cevabı için tıklayınız.

__________________________________

68- Koklear-retrokoklear ayırımı amacıyla ABR yapıldığında V / I amplitüd oranının oldukça düştüğü görülmüştür. Bu amaçla aynı hastada diğer testler yapıldığında hangisi ABR bulgusu ile uyumlu değildir?

A) Stapes reflekslerinin normal olması

B) Otoakustik emisyonların normal olması

C) Tip A timpanogram

D) I-V dalgalararası latans uzaması

Cevabı için tıklayınız.

__________________________________

67- Aşağıdaki eşleşmelerden hangileri yanlıştır?

1-Alport Sendromu – Böbrek yetmezliği

2-Usher Sendromu – Retinitis Pigmentoza

3-Treacher Collins Sendromu – Guatr

4-Pendred Sendromu – Maksiller gelişim bozukluğu

A) 1, 3 ve 4

B) 2 ve 4

C) 1, 2 ve 3

D) 3 ve 4

Cevabı için tıklayınız.

__________________________________

66- Elektrofizyolojik testlerde elektrot yerleşimiyle ilgili olarak kullanılan uluslararası 10-20 sistemiyle ilgili olarak harflerin temsil ettiği bölge aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir?

A) A2- Sağ aurikula

B) Fpz: Nasion

C) M1: Sol mastoid

D) Fz: Verteks

Cevabı için tıklayınız.

__________________________________

65- Bir sistemin kütlesi arttıkça rezonans frekansı düşer, otosklerozda rezonans frekansı düşüktür.

Bu cümlenin doğru olabilmesi için hangi değişikliğin yapılması gerekir?

A) kütlesi / sertliği

B) düşer / artar

C) düşüktür / yüksektir

D) Cümle zaten doğrudur

Cevabı için tıklayınız.

__________________________________

64-Aşağıdaki kaslardan hangisi sesli uyaranlardan etkilenir?

1-Stapes Kası

2-Sternocleidomastoid kası

3-İnferior Oblik Kas

4-Postauricular Kas

A) 2 ve 3

B) 1, 3 ve 4

C) 2, 3 ve 4

D) 1, 2, 3 ve 4

Cevabı için tıklayınız.

__________________________________

63- Sol horizontal kanalda ‘ampullofugal’ hareket olduğunda gözler hangi tarafa hareket eder ve sağ gözde hangi kas kasılır?

A) Sağa – Medial Rektus

B) Sağa – Lateral Rektus

C) Sola – Medial Rektus

D) Sola – Lateral Rektus

Cevabı için tıklayınız.

__________________________________

62- Aşağıdakilerden hangisi bir transdüserdir?

1-Mikrofon

2-Koklea

3-Hoparlör

4-Supraaural Kulaklık

A) 1, 2 ve 4

B) 1, 3 ve 4

C) 1 ve 3

D) Hepsi

Cevabı için tıklayınız.

__________________________________

61- GJB2 geniyle ilgili olarak hangileri doğrudur?

1-Connexin26 proteinini kodlar

2-Konjenital genetik işitme kayıplarının en sık nedeni bu gendeki bozukluklardır

3-Hücreler arası bağlantıları ve iyon geçişlerini sağlar

4-Bu gendeki bozukluklar nörotransmitter salınımını bozarak SNİK yaparlar

A) 1 ve 4

B) 1, 2 ve 3

C) 1, 3 ve 4

D) 2, 3 ve 4

Cevabı için tıklayınız.

__________________________________

60- Aşağıdaki hastalıklardan hangilerinde sensörinöral işitme kaybı görülmez?

1-Otoskleroz

2-Büllöz Mirenjit

3-Vestibüler Nörinit

4-Presbiakuzi

A) 1 ve 3

B) 2 ve 3

C) 1 ve 4

D) Sadece 3

Cevabı için tıklayınız.

__________________________________

59- Destek hücreleriyle ilgili olarak hangileri yanlıştır?

1-Corti Tüneli iç ve dış phalangeal hücrelerin arasındadır.

2-Hensen Hücreleri, Dış Tüylü Hücrelerin lateralindedir.

3-İç Tüylü Hücreler Deiters’ hücrelerinin üzerine oturmuşlardır.

4-Claudius Hücreleri Corti organının medial kısmında yer alırlar.

3 ve 4

1 ve 3

1, 3 ve 4

2 ve 4

Cevabı için tıklayınız.

58- Aşağıdaki işitsel yolların kokleadan-kortekse doğru olan sıralaması hangi şıkta verilmiştir?

1-Lateral Lemniscus

2-Superior Oliver Kompleks

3-Medial Geniculate Nükleus

4-Inferior Colliculus

A) 4-2-1-3

B) 2-1-4-3

C) 3-4-2-1

D) 1-3-4-2

Cevabı için tıklayınız.

57- ABR ve Geç latanslar karşılaştırıldığında hangileri doğrudur?

1-ABR’de high pass filtre değeri daha düşüktür.

2-ABR’de rate daha yüksektir.

3-ABR’de sweep sayısı daha fazladır.

4-ABR’de amplitüdler daha düşüktür

A) 2 ve 4

B) 1 ve 3

C) 1, 2 ve 4

D) 2, 3 ve 4

Cevabı için tıklayınız.

56- Otosklerozla ilgili olarak hangisi doğrudur?

1-Otospongiosis erken dönemdeki yeni kemik odaklarıdır.

2-Otospongiosis döneminde avaskülarizasyon vardır.

3-Schwartze belirtisi otospongiosis döneminde görülür

4-Manasse’nin mavi örtüsü otospongiosis döneminde görülür.

A) 1 ve 4

B) 2 ve 3

C) 1, 3 ve 4

D) 2 ve 4

Cevabı için tıklayınız.

55- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

1-Ses katı ortamdan hava ortamına geçince hızı artar.

2-Sesin periyodu değişse bile frekans sabit kalır.

3-Kaynaktan uzaklaştıkça genlik azalır.

4-Ortam değiştiren sesin dalga boyu değişir.

A) 1 ve 2

B) 2 ve 3

C) 3 ve 4

D) 1 ve 4

Cevabı için tıklayınız.

54- Vertebrobaziler sistem ile ilgili olarak hangileri doğrudur?

1-Vertebral arterler birleşerek baziler arteri oluştururlar

2-Vertebrobaziler sistem tıkanıklığında rotasyonel vertigo oluşabilir

3-AICA tıkanıklığında işitme kaybı görülmez

4-PICA tıkanıklığında serebellar semptomlar da görülebilir

A) 2,3 ve 4

B) 1,2 ve 4

C) 1 ve 3

D) 2 ve 4

Cevabı için tıklayınız.

53- Hangi TEST-ALT TEST eşleştirmesi yanlıştır?

1-VNG-Gaze Testi

2-Rotasyon Sandalyesi-VOR Supresyonu

3-Posturografi-Velocity Step

4-VNG-Dix Hallpike Testi

A) Sadece 3

B) 3 ve 4

C) 1 ve 2

D) 2 ve 4

Cevabı için tıklayınız.

52- ASSR’de akustik uyaranın saniyede kaç kez değiştirildiğine modülasyon frekansı denir. Bunun değeri arttıkça işitsel yolların daha üst merkezlerinin yanıtları elde edilir.

Yukarıdaki cümlenin doğru olması için hangi değişikliğin yapılması gereklidir?

A) DEĞİŞTİRİLDİĞİNE yerine VERİLDİĞİNE

B) MODÜLASYON FREKANSI yerine FREKANS MODÜLASYONU

C) ARTTIKÇA yerine AZALDIKÇA

D) Cümle zaten doğru

Cevabı için tıklayınız.

51- Aşağıdaki hastalıklara ait bilgiler hangilerinde yanlış yazılmıştır?

1-Meniere Hastalığı – Willis Parakuzisi

2-Otoskleroz – Carhart Çentiği

3-Kronik Otitis Media – Schwartze Belirtisi

4-SSCD – Çok Düşük SDS

A) 1, 2 ve 4

B) 1 ve 3

C) 3 ve 4

D) 1, 3 ve 4

Cevabı için tıklayınız.

50- Chorda Tympani’nin içinden geçen liflerin aşağıdaki nükleuslardan hangileriyle bağlantısı vardır?

1-Nucleus Salivatorius Superior

2-Nucleus Salivatorius Inferior

3-Nucleus Lacrimalis

4-Nucleus Tractus Solitarius

A) 1 ve 4

B) 2 ve 4

C) 1 ve 3

D) 2 ve 3

Cevabı için tıklayınız.

49- “Primer İşitme Merkezi”, “Broca Alanı” ve “Wernicke Alanı” nı içeren aşağıdaki Broadman Alanları hangi şıkta sırasıyla verilmiştir?

1-Brodmann’ın 22.alanı

2-Brodmann’ın 41.alanı

3-Brodmann’ın 44.alanı

A) 1-3-2

B) 2-3-1

C) 3-1-2

D) 1-2-3

Cevabı için tıklayınız.

48- Aşağıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

1- Dış tüylü hücreler kokleanın bazal kısmında apekse göre daha kısadırlar

2- Baziler membran kokleanın bazal kısmında apekse göre daha serttir

3- Alçak frekanslı seslerin oluşturduğu ilerleyen dalga apeksten bazale doğru olur

4- Baziler membran kokleanın bazal kısmında apekse göre daha geniştir.

A) 1 ve 2

B) 1, 3 ve 4

C) 2 ve 3

D) 2 ve 4

Cevabı için tıklayınız.

47- Koklear fizyolojiyle ilgili olarak ‘koklear güç kaynağı’ – ‘koklear transdüksiyon’ – ‘koklear amplifikasyon’ görevlerini sağlayan aşağıdaki iç kulak bölümleri hangi şıkta sırasıyla verilmiştir?

1- Dış Tüylü Hücreler

2- İç Tüylü Hücreler

3- Stria Vaskülaris

A) 1-3-2

B) 2-1-3

C) 2-3-1

D) 3-2-1

Cevabı için tıklayınız.

46- Hangi odyolojik bulgu ‘Superior Semisircular Kanal Dehisansı’ ile ilgili olarak doğrudur?

1- Rinne testi pozitiftir.

2- Stapes refleksi alınır.

3- Saf ses odyometride gap vardır.

4- Tip A timpanogram görülür.

A) 1, 2 ve 4

B) 1, 3 ve 4

C) 2, 3 ve 4

D) 1, 2 ve 3

Cevabı için tıklayınız.

45- “Efüzyonlu Otitis Media; bakterilere bağlı olarak gelişen, kulak zarının delik olmadığı, asıl olarak işitme kaybı yapan bir orta kulak iltihabıdır.”

Yukarıdaki cümlenin “doğru” olması için hangi değişikliğin yapılması gereklidir?

A) EFÜZYONLU yerine AKUT SUPURATİF

B) BAKTERİLERE yerine EUSTACHİİ TIKANIKLIĞINA

C) OLMADIĞI yerine OLABİLDİĞİ

D) İŞİTME KAYBI yerine AĞRI

Cevabı için tıklayınız.

44- Hangileri Jerwell ve Lange-Nielsen hastalığının bulgularındandır?

1- Potasyum kanallarıyla ilgili sorun vardır.

2- EKG’de Q-T uzaması vardır.

3- Çocukluk çağında ölümler olabilir.

4- İşitme kaybı bilateraldir.

A) 1-2-3

B) 2-3-4

C) 1-4

D) Hepsi

Cevabı için tıklayınız.

43- ABR testinde kullanılan elektrot isimlerinden hangi ikisi aynı elektrodu ifade eder?

1- Aktif elektrot

2- Toprak elektrot

3- Inverting elektrot

4- Noninverting elektrot

A) 1-3

B) 2-3

C) 1-4

D) 2-4

Cevabı için tıklayınız.

42- Medial olivocochlear complex (MOC) ve lateral olivocochlear complex (LOC) karşılaştırıldığında  hangileri yanlıştır?

1- MOC nöronları kulaklararası zaman farkına daha çok duyarlıdır.

2- LOC nöronları daha çok dış tüylü hücrelerde sonlanır.

3- MOC nöronları miyelinli lifler içerir.

4- OAE supresyonundan daha çok LOC nöronları sorumludur.

A) 1-4

B) 2-4

C) 1-3

D) 2-3

Cevabı için tıklayınız.

41- Aşağıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

1- Utrikulusta kinocilium stirolaya doğru yerleşmiştir.

2- Sakkulusta kinocilium stiroladan uzak yere yerleşmiştir.

3- Posterior semisirküler kanalda ampullofugal akım eksitasyon yapar.

4- Anterior semisirküler kanalda ampullofugal akım inhibasyon yapar.

A) 1-2-3

B) 1-2-4

C) 3-4

D) Hepsi

Cevabı için tıklayınız.