Sorular

Ben de Soru Sormak İstiyorum

(İnstagramda önce sorular bir başka gün ise cevaplar paylaşılmaktadır. Cevabın instagramda paylaşıldığı gün web sitesinde hem soru hem cevap paylaşılacaktır.)

__________________________________

122-Hangisi HİNTS testi ile ilgili değildir?

A-Cover testi
B-Head Shaking testi
C-Head Impulse testi
D-Nistagmusun yönü

Cevabı Gör

__________________________________

121-Cortilenf ile ilgili olarak hangileri yanlıştır?

1-Scala timpanide bulunur
2-Nuel boşlukları Cortilenf içerir
3-Lamina reticularisin altında bulunur
4-Potasyumdan zengindir

A- 1 ve 3
B- 2 ve 4
C- 1 ve 4
D- 2 ve 3

Cevabı Gör

__________________________________

120-Aşağıdaki kasları inerve eden kranyal sinirler hangisinde sırasıyla verilmiştir?

1-İnferior Oblik Kas
2-Sternokleidomastoid Kas
3-Lateral Rectus Kası
4-Stapes Kası
5-Tensor Tympani Kası

A- 3, 11, 6, 7, 5
B- 6, 7, 3, 5, 11
C- 7, 5, 11, 3, 6
D- 5, 6, 7, 11, 3

Cevabı Gör

__________________________________

119- Hangisi ‘inferior vestibüler nörinit’ ile uyumlu değildir?

1-cVEMP cevaplarında azalma
2-oVEMP cevaplarında azalma
3-Kalorik test cevaplarında azalma
4-vHIT’de horizontal planda sakkad olması

A- 2 ve 4
B- 1, 2 ve 3
C-1, 3 ve 4
D-2, 3 ve 4

Cevabı Gör

__________________________________

118-Aşağıdaki stimulusları, frekansa en fazla spesifik olandan en az spesifik olana doğru sıralayınız.

1-Klik stimulus
2-Saf ses
3-Beyaz gürültü
4-Tone Burst

A- 2, 3, 1, 4
B- 2, 4, 1, 3
C- 4, 2, 3, 1
D- 4, 1, 2, 3

Cevabı Gör

__________________________________

117-Aşağıdakilerden hangileri kemik labirente ait yapılardan değildir?

1- Modiolus
2- Vestibulum
3- Ductus Cochlearis
4- Aquaductus Vestibuli
5- Utriculus

A- 2, 4 ve 5
B- 1 ve 4
C- 3 ve 5
D- 1, 2 ve 3

Cevabı Gör

__________________________________

116-Aşağıdaki durumlardan hangisinde orta kulak implantı kullanılmaz?

1- Orta derecede SNİK
2- Retrokoklear işitme kaybı
3- Tek taraflı total işitme kaybı
4- Kronik Otitis Media

A- 2 ve 3
B- 1 ve 4
C- 1 ve 3
D- 2, 3 ve 4

Cevabı Gör

__________________________________

115-Kalorik test ile ilgili olarak hangisi doğrudur?

1-Sıcak endolenf yoğunluğunu arttırır
2-Kanal parezisinde o kulakta sıcak ve soğuk uyarana cevap düşüktür
3-Meniere Hastalığında genellikle cevaplar azalmıştır.
4-30 ve 44 derece su kullanılır

A- 1 ve 4
B- 2, 3 ve 4
C- 2 ve 3
D-1, 2, 3 ve 4

Cevabı Gör

__________________________________

114-ASSR’ de Modülasyon Frekansı için seçilen hangi değer daha çok beyin sapı bölgesinin cevaplarını oluşturur?

A- 10 Hz
B- 30 Hz
C- 50 Hz
D- 70 Hz

Cevabı Gör

__________________________________

113-Hangileri cVEMP yolağına ait bir yapı değildir?

1-N.Accesorius
2-İnferior Vestibüler Sinir
3-Medial Longitudinal Fasciculus
4-Vestibülospinal Tractus

A- 1 ve 4
B- Sadece 3
C- 2 ve 3
D- 2 ve 4

Cevabı Gör

__________________________________

112-Ductus Reuniens ile ilgili olarak hangisi doğrudur?

1-İçinde endolenf bulunur
2-Baziler membranın üstünde kalan boşluktur
3-Sakkulus ile ductus cochlearis arasındadır

A- 1 ve 2
B- 2 ve 3
C- 1 ve 3
D- 1, 2 ve 3

Cevabı Gör

__________________________________

111-VNG ile ilgili olarak hangisi doğrudur?

1-Sağa doğru göz hareketi yukarı çizgi ile gösterilir.
2-Sarkaç nistagmus periferik hastalıkları düşündürmez
3-Gaze evoked nistagmus periferik hastalık göstergesidir

A- 1 ve 2
B- 2 ve 3
C- 1 ve 3
D- 1, 2 ve 3

Cevabı Gör

__________________________________

110-Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde Weber sağa lateralize, Rinne ise solda negatif sağda pozitiftir.

1- Sol total işitme kaybı
2- Sağ kronik otitis media
3- Sol Otoskleroz
4- Sol Meniere Hastalığı

A- Sadece 1
B- 2 ve 4
C- 1 ve 3
D- Sadece 4

Cevabı Gör

__________________________________

109-Vestibüler end organlarla ilgili olarak hangileri doğrudur?

1-Lateral SSK’da kinocilium ampullaya doğrudur
2-Utrikulusta kinocilium striolaya doğrudur
3-Anterior SSK’da kinocilium ampulladan uzak taraftadır
4-Posterior SSK’da ampullopedal akım eksitasyon yapar

A- 2 ve 4
B- 1 ve 3
C- 1, 2 ve 3
D- 1 ve 2

Cevabı Gör

__________________________________

108-Hangisi kokleardan ziyade retrokoklear hastalığı akla getirir?

1- Konuşma testlerinin oldukça kötü olması
2- OAE cevaplarının alınması
3- I-V dalgalararası latansın uzaması
4- SISI testinde %80 sonuç bulunması

A- 1, 2 ve 3
B- 1 ve 3
C- 2, 3 ve 4
D- 1 ve 2

Cevabı Gör

107-Aşağıdaki dalga isimlerinden hangisi sırasıyla ‘ABR/Orta Latans/Geç Latans’ ile ilgilidir?

A- P300 / MMN / P0
B- V / P1 / Na
C- II / N0 / Nb
D- III / Pa / P2

Cevabı Gör

__________________________________

106-Hangisi stapesin fikse olduğu otosklerozla ilgili odyolojik bulgu değildir?


1.OAE cevaplarının normal olması
2.VEMP cevaplarının normal olması
3.On-Off etkisi
4.Rinne testinin negatif olması

A. 1, 2 ve 3
B. 3 ve 4
C. 1 ve 2
D. Sadece 4

Cevabı Gör

__________________________________

105-Vasküler anatomiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri yanlıştır?


1.İç kulağı besleyen labirentin arter PICA’nın dalıdır
2.Baziler arterler birleşerek vertebral arteri oluştururlar
3.Beyin sapı ve serebellumu besleyen damarlar carotis sisteminin dallarıdır

A. 1 ve 2
B. 2 ve 3
C. 1 ve 3
D. 1, 2 ve 3

Cevabı Gör

__________________________________

104-Head Impulse testiyle ilgili olarak hangisi doğrudur?


1.Serebellar infarktlarda daha fazla sakkad görülür
2.Kalorik test cevapları azalmasına rağmen vHIT normal olabilir
3.SHIMP varyantında başın çevrilme yönünde sakkad görülür

A. 1 ve 2
B. 2 ve 3
C. 1 ve 3
D. 1, 2 ve 3

Cevabı Gör

__________________________________

103-Genetik işitme kayıplarıyla ilgili olarak aşağıdaki eşleşmelerden hangileri doğrudur?


1.Pendred – Guatr
2.Usher – Böbrek Yetmezliği
3.Wardenburg Sendromu – Beyaz Perçem

A. 1 ve 2
B. 2 ve 3
C. 1 ve 3
D. 1, 2 ve 3

Cevabı Gör

__________________________________

102-ABR ile Geç Potansiyeller karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


1.ABR’de sweep sayısı daha yüksek tutulmalıdır
2.Geç potansiyellerde amplitüd daha yüksektir
3.Geç potansiyellerde high-pass filtre daha düşük tutulmalıdır

A. 1 ve 2
B. 2 ve 3
C. 1 ve 3
D. 1, 2 ve 3

Cevabı Gör

__________________________________

101-Aşağıdakilerden hangisi ABR’de latansın uzamasına neden olur?


1.Tone burst uyaran frekansının yükseltilmesi
2.Saniyedeki stimulus oranının arttırılması
3.Vücut ısısının düşmesi

A. 1 ve 2
B. 2 ve 3
C. 1 ve 3
D. 1, 2 ve 3

Cevabı Gör

__________________________________

100-AOM ve OME ile ilgili olarak hangileri yanlıştır?

1.OME’de primer şikayet ağrıdır
2.AOM’de işitme kaybı yoktur
3.AOM, Eustachii tüpünün tıkanması sonucu oluşur
4.OME’de ventilasyon tüpü AOM’ye göre daha sık uygulanır

Not: AOM: Akut Otitis Media, OME: Efüzyonlu Otitis Media

A. 2 ve 4
B. 1, 2 ve 3
C. 1 ve 3
D. Sadece 4

Cevabı Gör

__________________________________

99-BPPV’de tutulan kanal ve tanı manevrası eşleştirmesinde hangileri doğrudur.


1.Supine Roll-Anterior Kanal
2.Side Lying – Posterior Kanal
3.Supine Baş Sarkıtma- Lateral Kanal
4.Seated Supine Positioning- Lateral Kanal

A. 1 ve 2
B. 2 ve 4
C. 3 ve 4
D. 1 ve 3

Cevabı Gör

__________________________________

98-Probun sağ kulakta olduğu refleksler alınmıyor, sol kulakta olduğu refleksler alınıyor ise bu hastada aşağıdaki durumlardan hangileri olabilir.?


1.Sol fasial paralizi
2.Sağ zar perforasyonu
3.Sol akustik nörinom
4.Sağ akustik nörinom

A. 1 ve 4
B. Sadece 2
C. 2 ve 3
D. Hiçbiri olamaz

Cevabı Gör

__________________________________

97-Aşağıdaki cümlelerden hangileri doğrudur?

1.cVEMP’de XI. KS rol oynar
2.Horizontal vHIT testinde III. KS etkindir.
3.oVEMP’de VI. KS cevabı değerlendirilir
4.Kalorik test cevaplarını IV. KS oluşturur

Not: KS=Kranyal Sinir

A. 1 ve 3
B. 2 ve 4
C. 1 ve 2
D. 3 ve 4

Cevabı Gör

__________________________________

96-Corti organı ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?


1.İç ve dış pillar hücreler arasında Corti Tüneli bulunur
2.Baziler membranla Reissner membranı arasını endolenf doldurur
3.Glutamatın salınımında kalsiyum iyonu rol oynar
4.Dış tüylü hücreler spiral ganglionla daha çok bağlantı kurar

A. Sadece 4
B. 1 ve 2
C. 1 ve 3
D. 2 ve 4

Cevabı Gör

__________________________________

95-Bir timpanogramda aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi edinilmez?


1.Dış kulak yolu hacmi
2.Gradyan
3.Östaki borusunun genişliği
4.Tepe basıncı

A. 2 ve 4
B. 2 ve 3
C. Sadece 3
D. Sadece 4

Cevabı Gör

__________________________________

94-Aşağıdaki kranyal sinirlerden hangisi dış kulağın sensöryel inervasyonunda rol oynar?

1-N.Trigeminus
2-N.Fasialis
3-N.Glossopharyngeus
4-N.Vagus

A- 1, 2 ve 4
B- 3 ve 4
C- 1 ve 2
D- 1, 2 ve 3

Cevabı Gör

__________________________________

93-‘Profundus – Eksplorasyon – İnvaziv‘

Yukarıdaki tıbbi terimlerinin karşılıkları hangi şıkta sırasıyla verilmiştir?

A- Yakın – Patlama – Merkezi
B- Koruyucu – Ölüme Götüren – İçinde
C- Derin – İnceleme – Girişim İçeren
D- Önlem – Dışında – Yayılım Gösteren

Cevabı Gör

__________________________________

92-Aşağıdadakilerden hangisi ‘sonomotor cevap’ değildir?

A-Postauriküler Kas Cevabı
B-Elektrokokleografi
C-VEMP
D-Stapes Refleksi

Cevabı Gör

__________________________________

91-İnferior vestibüler siniri tutan vestibüler nörinit hastalığı için hangisi yanlıştır?

A. vHIT testinde posterior kanal kazançları düşmüştür
B. cVEMP testinde cevaplar bozulmuştur
C. oVEMP testi normaldir
D. Kalorik testte kanal parezisi görülür

Cevabı Gör

__________________________________

90-Efferent işitsel yollarla ilgili olarak hangileri doğrudur?

1- Sinyal-Gürültü oranının arttırılmasında etkilidirler
2-Daha çok DTH üzerinde etki gösterirler
3-Beyin sapından vestibüler sinir aracılığı ile kokleaya gelirler
4-Tüylü hücrelerle yaptıkları sinapslarda daha çok glutamat rol oynar

A. 3 ve 4
B. 1 ve 2
C. 2 , 3 ve 4
D. 1, 2 ve 3

Cevabı Gör

__________________________________

89- Aşağıdaki odyolojik bulguların hangi hastalığa bağlı olma ihtimali en düşüktür?


Sağ Kulak SSO: 50 dB SNİK
Bilateral Tip A timpanogram
Sağ Kontralateral refleks mevcut

A. Meniere hastalığı
B. Presbiakuzi
C. Akustik Nörinom
D. GBİK

Cevabı Gör

__________________________________

88- Aşağıdaki cümlede hangi değişiklik yapılırsa cümle doğru olur?
‘Sağ anterior kanalın eksitasyonunda sağ inferior oblik kası kasılır’

A. Eksitasyonunda / İnhibisyonunda
B. Sağ anterior / Sol anterior
C. Anterior / Posterior
D. İnferior / Superior

Cevabı Gör

__________________________________

87- Aşağıdakilerden hangisi santral nistagmusun özelliklerindendir?


1.Bakış yönüne göre yön değiştirme
2.Optik fiksasyonla baskılanma
3.Yavaş faz yönüne bakışla şiddetinde azalma
4.Daima konjugedir

A. Sadece 1
B. 2 ve 3
C. 1 ve 4
D. 3 ve 4

Cevabı Gör

__________________________________

86- Corti organındaki tüylü hücrelerle ilgili olarak hangileri yanlıştır?

1-Stereocilialar birbirine tip-linkler ile bağlıdır
2-Stereociliaların uzun tarafında kinocilium bulunur
3-Endolenfteki potasyum hücre içine MET kanallarından girer
4-Veziküllerden glutamat salınımında kalsiyum önemli rol oynar
5-Stereociliaların sertliğini prestin proteini sağlar


A. 3 ve 4
B. 1, 2 ve 5
C. 2 ve 5
D. 1, 3 ve 4

Cevabı Gör

__________________________________

85- Koklear potansiyellerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri yanlıştır?


1.Endokoklear potansiyel 80 mV’luk pozitif voltajdır
2.Koklear mikrofonikler stimulusun dalga formunu taklit eder
3.Sumasyon potansiyeli alterne akımlı bir potansiyeldir
4.Koklear mikrofonikler daha çok dış tüylü, sumasyon potansiyeli ise iç tüylü hücrelerin aktivitesini yansıtır

A. Sadece 2
B. 1 ve 3
C. Sadece 3
D. 2 ve 4

Cevabı Gör

84-Aşağıdaki hücre tiplerinden hangisi koklear nükleuslardaki hücrelerden değildir?
A. Octopus
B. Piramidal
C. Spherical
D. Trapezoid

Cevabı Gör

__________________________________

83- Hangisi kemiğe implante işitme cihazının endikasyonlarından değildir?


1.Tek taraflı çok ileri derecede SNİK
2.Aural atrezi
3.Presbiakuzi
4.Kronik Otitis media

A. Sadece 3
B. 2 ve 4
C. Sadece 1
D. 1 ve 3

Cevabı Gör

__________________________________

82-Aşağıdaki  test yöntemlerinden hangilerinin intraoperatif olarak kullanım amacı vardır?
(Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 4.sınıf Öğrencisi Ceyda Ceylani tarafından hazırlanmıştır)
1.eABR 
2.eSRT 
3.ECochG
4.ABLB

A) 1 ve 2
B) 2, 3 ve 4
C) 1, 2 ve 3
D) 3 ve 4

Cevabı Gör

__________________________________
81-Vestibüler Nükleus ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır ?
(İstanbul Medipol Üniversitesi 2.sınıf Öğrencisi Rabia Nur Yüce tarafından hazırlanmıştır)

A. Vücut postürünün sağlanması ile ilgili fonksiyonları vardır
B. Superior, medial, lateral ve inferior olmak üzere 4 büyük nükleustan oluşurlar
C. Semisirküler kanallardan gelen lifler daha çok inferior ve lateral nükleuslarda sonlanır.
D. Medial vestibüler nükleus, vestibüler nükleusların en büyüğüdür

Cevabı Gör

__________________________________
80-Bir ses dalgası, kaynağından çıktıktan sonra dalga boyu değiştiğine göre, izlediği yolda hangi değişiklik buna neden olmuş olabilir?
A. Frekans değişikliği
B. Ortam Değişikliği
C. Şiddet Değişikliği
D. Periyot Değişikliği

Cevabı Gör

__________________________________

79-Akut Süpüratif Otitis Media (AOM) ile Efüzyonlu Otitis Media (OME) arasındaki farklar düşünüldüğünde hangileri OME’den ziyade AOM lehinedir.

1- Kulak ağrısı
2-İşitme azlığı
3-Ateş
4-Kulak Akıntısı

a-1, 2 ve 3
b-3 ve 4
c-1,3 ve 4
d-Hepsi

Cevabı Gör

__________________________________

78-Aşağıdaki bulgulardan hangisi retrokoklear hastalık lehinedir?

1- ABR’de I-V latansının uzaması
2- OAE cevaplarının kaybolması
3- SDS skorlarının çok düşük olması
4- Tone Decay testinde adaptasyon görülmemesi

a-1 ve 2
b-1 ve 3
c-2 ve 3
d-2 ve 4

Cevabı Gör

__________________________________

77- Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde işitme kaybının olduğu frekansta SISI testinin %70’den yüksek çıkması olağandır?
1-Presbiakuzi
2-Akustik Nörinom
3-GBİK
4-Sisplatin Kullanımı

A) 1, 2 ve 3

B) 2 ve 4

C) 1, 3 ve 4

D) 1 ve 3

Cevabı Gör

__________________________________

76- Aşağıdaki refleks sonuçları hangi hastalıklarla uyumludur?
Sağ ipsilateral: Alınıyor, Sağ kontralateral: Alınmıyor
Sol ipsilateral: Alınmıyor, Sol kontralateral: Alınmıyor

1- Sol otoskleroz
2- Sol fasial paralizi
3- Sağ akustik nörinom
4- Sağ efüzyonlu otitis media
5- Sol efüzyonlu otitis media

A) 1, 2 ve 4
B) 3 ve 5
C) 2, 3 ve 4
D) 1 ve 5

Cevabı Gör

__________________________________

75- Yanda verilen odyogramda supraaural kulaklık kullanıldığına göre hangi eşikleri maskeli olarak belirlemek gerekir?
1-Sağ 1000 Hz Kemik Yolu
2-Sol 1000 Hz Kemik Yolu
3-Sol 1000 Hz Hava Yolu
4-Sol 2000 Hz Hava Yolu

A) 1 ve 3
B) 1 ve 4
C) 2,3 ve 4
D) Hepsi

Cevabı Gör

__________________________________

74- İşitme kaybının tipi (iletim, SNİK, Mikst) ve her iki kulak arasındaki simetri (simetrik, asimetrik) baz alındığında hangi iki hastalığın saf ses odyometrisi birbirine benzerdir?

1-Presbiakuzi – GBİK

2-Meniere – Akustik Nörinom

3-GBİK – Ani İşitme Kaybı

4-KOM – Ani İşitme Kaybı

A) 1, 3 ve 4

B) 2 ve 3

C) 1 ve 2

D) 1 ve 3

Cevabı Gör

__________________________________

73- Aşağıdaki durumlardan hangisinde sağa vuran nistagmus görülür?

1-Sağ horizontal kanal kanaloltihiasis, roll testinde baş sağa dönük

2-Sağ horizontal kanal kanalolithiasis, roll testinde baş sola dönük

3-Sol horizontal kanal kupulolithiasis, roll testinde baş sağa dönük

4-Sol horizontal kanal kupulolithiasis, roll testinde baş sola dönük

A) 1 ve 2

B) 2 ve 3

C) 3 ve 4

D) 1 ve 4

Cevabı Gör

__________________________________

72- Weber testi sağa lateralize olan bir hastada Rinne testi her iki tarafta da pozitif çıkmıştır. Stapes refleksleri ise her iki tarafta ipsilateral ve kontralateral olarak alınmıştır. Buna göre hastadaki işitme kaybıyla ilgili olarak hangisini söyleyebiliriz?

A) Sağda orta derecede İTİK

B) Solda orta derecede koklear kayıp

C) Sağda orta derecede retrokoklear kayıp

D) Solda orta derecede retrokoklear kayıp

Cevabı Gör

__________________________________

71- Acil polikliniğine ani baş dönmesi, bulantı-kusma ile başvuran hastada hangi bulgu vestibüler nörinit tanısını destekler?

1-Düşük frekanslarda işitme kaybı

2-Head impulse testinde sakkad varlığı

3-Yön değiştiren nistagmus

4-Cover testinin pozitif olması

A) Sadece 2

B) 1 ve 4

C) 2 ve 3

D) Sadece 4

Cevabı Gör

__________________________________

70- Yanda odyogramı verilen hastada 70 dB stimulusla VEMP cevapları alınmıştır . Aynı hastada aşağıdaki sonuçlardan hangisi beklenmez?

1-Tip A timpanogram

2-Weber testinin ortada olması

3-OAE cevaplarının alınması

4-Sol kontralateral refleksin alınması

A) 2 ve 4

B) Sadece 2

C) 3 ve 4

D) 1 ve 3

Cevabı Gör

__________________________________

69- VNG ile ilgili olarak hangileri yanlıştır?

1-Optik Fiksasyonla baskılanma periferik hastalıklarda görülür.

2-Hipermetrik sakkad serebellar hastalıklarda görülür.

3-Soğuk uyaran verilen kulağa doğru nistagmus olmasına ‘inversiyon’ denir.

4-Süperior Vestibüler Nörinitte ‘yön üstünlüğü’ görülür

A) 2 ve 4

B) Sadece 3

C) Sadece 4

D) 1 ve 3

Cevabı için tıklayınız.

__________________________________

68- Koklear-retrokoklear ayırımı amacıyla ABR yapıldığında V / I amplitüd oranının oldukça düştüğü görülmüştür. Bu amaçla aynı hastada diğer testler yapıldığında hangisi ABR bulgusu ile uyumlu değildir?

A) Stapes reflekslerinin normal olması

B) Otoakustik emisyonların normal olması

C) Tip A timpanogram

D) I-V dalgalararası latans uzaması

Cevabı için tıklayınız.

__________________________________

67- Aşağıdaki eşleşmelerden hangileri yanlıştır?

1-Alport Sendromu – Böbrek yetmezliği

2-Usher Sendromu – Retinitis Pigmentoza

3-Treacher Collins Sendromu – Guatr

4-Pendred Sendromu – Maksiller gelişim bozukluğu

A) 1, 3 ve 4

B) 2 ve 4

C) 1, 2 ve 3

D) 3 ve 4

Cevabı için tıklayınız.

__________________________________

66- Elektrofizyolojik testlerde elektrot yerleşimiyle ilgili olarak kullanılan uluslararası 10-20 sistemiyle ilgili olarak harflerin temsil ettiği bölge aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir?

A) A2- Sağ aurikula

B) Fpz: Nasion

C) M1: Sol mastoid

D) Fz: Verteks

Cevabı için tıklayınız.

__________________________________

65- Bir sistemin kütlesi arttıkça rezonans frekansı düşer, otosklerozda rezonans frekansı düşüktür.

Bu cümlenin doğru olabilmesi için hangi değişikliğin yapılması gerekir?

A) kütlesi / sertliği

B) düşer / artar

C) düşüktür / yüksektir

D) Cümle zaten doğrudur

Cevabı için tıklayınız.

__________________________________

64-Aşağıdaki kaslardan hangisi sesli uyaranlardan etkilenir?

1-Stapes Kası

2-Sternocleidomastoid kası

3-İnferior Oblik Kas

4-Postauricular Kas

A) 2 ve 3

B) 1, 3 ve 4

C) 2, 3 ve 4

D) 1, 2, 3 ve 4

Cevabı için tıklayınız.

__________________________________

63- Sol horizontal kanalda ‘ampullofugal’ hareket olduğunda gözler hangi tarafa hareket eder ve sağ gözde hangi kas kasılır?

A) Sağa – Medial Rektus

B) Sağa – Lateral Rektus

C) Sola – Medial Rektus

D) Sola – Lateral Rektus

Cevabı için tıklayınız.

__________________________________

62- Aşağıdakilerden hangisi bir transdüserdir?

1-Mikrofon

2-Koklea

3-Hoparlör

4-Supraaural Kulaklık

A) 1, 2 ve 4

B) 1, 3 ve 4

C) 1 ve 3

D) Hepsi

Cevabı için tıklayınız.

__________________________________

61- GJB2 geniyle ilgili olarak hangileri doğrudur?

1-Connexin26 proteinini kodlar

2-Konjenital genetik işitme kayıplarının en sık nedeni bu gendeki bozukluklardır

3-Hücreler arası bağlantıları ve iyon geçişlerini sağlar

4-Bu gendeki bozukluklar nörotransmitter salınımını bozarak SNİK yaparlar

A) 1 ve 4

B) 1, 2 ve 3

C) 1, 3 ve 4

D) 2, 3 ve 4

Cevabı için tıklayınız.

__________________________________

60- Aşağıdaki hastalıklardan hangilerinde sensörinöral işitme kaybı görülmez?

1-Otoskleroz

2-Büllöz Mirenjit

3-Vestibüler Nörinit

4-Presbiakuzi

A) 1 ve 3

B) 2 ve 3

C) 1 ve 4

D) Sadece 3

Cevabı için tıklayınız.

__________________________________

59- Destek hücreleriyle ilgili olarak hangileri yanlıştır?

1-Corti Tüneli iç ve dış phalangeal hücrelerin arasındadır.

2-Hensen Hücreleri, Dış Tüylü Hücrelerin lateralindedir.

3-İç Tüylü Hücreler Deiters’ hücrelerinin üzerine oturmuşlardır.

4-Claudius Hücreleri Corti organının medial kısmında yer alırlar.

3 ve 4

1 ve 3

1, 3 ve 4

2 ve 4

Cevabı için tıklayınız.

58- Aşağıdaki işitsel yolların kokleadan-kortekse doğru olan sıralaması hangi şıkta verilmiştir?

1-Lateral Lemniscus

2-Superior Oliver Kompleks

3-Medial Geniculate Nükleus

4-Inferior Colliculus

A) 4-2-1-3

B) 2-1-4-3

C) 3-4-2-1

D) 1-3-4-2

Cevabı için tıklayınız.

57- ABR ve Geç latanslar karşılaştırıldığında hangileri doğrudur?

1-ABR’de high pass filtre değeri daha düşüktür.

2-ABR’de rate daha yüksektir.

3-ABR’de sweep sayısı daha fazladır.

4-ABR’de amplitüdler daha düşüktür

A) 2 ve 4

B) 1 ve 3

C) 1, 2 ve 4

D) 2, 3 ve 4

Cevabı için tıklayınız.

56- Otosklerozla ilgili olarak hangisi doğrudur?

1-Otospongiosis erken dönemdeki yeni kemik odaklarıdır.

2-Otospongiosis döneminde avaskülarizasyon vardır.

3-Schwartze belirtisi otospongiosis döneminde görülür

4-Manasse’nin mavi örtüsü otospongiosis döneminde görülür.

A) 1 ve 4

B) 2 ve 3

C) 1, 3 ve 4

D) 2 ve 4

Cevabı için tıklayınız.

55- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

1-Ses katı ortamdan hava ortamına geçince hızı artar.

2-Sesin periyodu değişse bile frekans sabit kalır.

3-Kaynaktan uzaklaştıkça genlik azalır.

4-Ortam değiştiren sesin dalga boyu değişir.

A) 1 ve 2

B) 2 ve 3

C) 3 ve 4

D) 1 ve 4

Cevabı için tıklayınız.

54- Vertebrobaziler sistem ile ilgili olarak hangileri doğrudur?

1-Vertebral arterler birleşerek baziler arteri oluştururlar

2-Vertebrobaziler sistem tıkanıklığında rotasyonel vertigo oluşabilir

3-AICA tıkanıklığında işitme kaybı görülmez

4-PICA tıkanıklığında serebellar semptomlar da görülebilir

A) 2,3 ve 4

B) 1,2 ve 4

C) 1 ve 3

D) 2 ve 4

Cevabı için tıklayınız.

53- Hangi TEST-ALT TEST eşleştirmesi yanlıştır?

1-VNG-Gaze Testi

2-Rotasyon Sandalyesi-VOR Supresyonu

3-Posturografi-Velocity Step

4-VNG-Dix Hallpike Testi

A) Sadece 3

B) 3 ve 4

C) 1 ve 2

D) 2 ve 4

Cevabı için tıklayınız.

52- ASSR’de akustik uyaranın saniyede kaç kez değiştirildiğine modülasyon frekansı denir. Bunun değeri arttıkça işitsel yolların daha üst merkezlerinin yanıtları elde edilir.

Yukarıdaki cümlenin doğru olması için hangi değişikliğin yapılması gereklidir?

A) DEĞİŞTİRİLDİĞİNE yerine VERİLDİĞİNE

B) MODÜLASYON FREKANSI yerine FREKANS MODÜLASYONU

C) ARTTIKÇA yerine AZALDIKÇA

D) Cümle zaten doğru

Cevabı için tıklayınız.

51- Aşağıdaki hastalıklara ait bilgiler hangilerinde yanlış yazılmıştır?

1-Meniere Hastalığı – Willis Parakuzisi

2-Otoskleroz – Carhart Çentiği

3-Kronik Otitis Media – Schwartze Belirtisi

4-SSCD – Çok Düşük SDS

A) 1, 2 ve 4

B) 1 ve 3

C) 3 ve 4

D) 1, 3 ve 4

Cevabı için tıklayınız.

50- Chorda Tympani’nin içinden geçen liflerin aşağıdaki nükleuslardan hangileriyle bağlantısı vardır?

1-Nucleus Salivatorius Superior

2-Nucleus Salivatorius Inferior

3-Nucleus Lacrimalis

4-Nucleus Tractus Solitarius

A) 1 ve 4

B) 2 ve 4

C) 1 ve 3

D) 2 ve 3

Cevabı için tıklayınız.

49- “Primer İşitme Merkezi”, “Broca Alanı” ve “Wernicke Alanı” nı içeren aşağıdaki Broadman Alanları hangi şıkta sırasıyla verilmiştir?

1-Brodmann’ın 22.alanı

2-Brodmann’ın 41.alanı

3-Brodmann’ın 44.alanı

A) 1-3-2

B) 2-3-1

C) 3-1-2

D) 1-2-3

Cevabı için tıklayınız.

48- Aşağıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

1- Dış tüylü hücreler kokleanın bazal kısmında apekse göre daha kısadırlar

2- Baziler membran kokleanın bazal kısmında apekse göre daha serttir

3- Alçak frekanslı seslerin oluşturduğu ilerleyen dalga apeksten bazale doğru olur

4- Baziler membran kokleanın bazal kısmında apekse göre daha geniştir.

A) 1 ve 2

B) 1, 3 ve 4

C) 2 ve 3

D) 2 ve 4

Cevabı için tıklayınız.

47- Koklear fizyolojiyle ilgili olarak ‘koklear güç kaynağı’ – ‘koklear transdüksiyon’ – ‘koklear amplifikasyon’ görevlerini sağlayan aşağıdaki iç kulak bölümleri hangi şıkta sırasıyla verilmiştir?

1- Dış Tüylü Hücreler

2- İç Tüylü Hücreler

3- Stria Vaskülaris

A) 1-3-2

B) 2-1-3

C) 2-3-1

D) 3-2-1

Cevabı için tıklayınız.

46- Hangi odyolojik bulgu ‘Superior Semisircular Kanal Dehisansı’ ile ilgili olarak doğrudur?

1- Rinne testi pozitiftir.

2- Stapes refleksi alınır.

3- Saf ses odyometride gap vardır.

4- Tip A timpanogram görülür.

A) 1, 2 ve 4

B) 1, 3 ve 4

C) 2, 3 ve 4

D) 1, 2 ve 3

Cevabı için tıklayınız.

45- “Efüzyonlu Otitis Media; bakterilere bağlı olarak gelişen, kulak zarının delik olmadığı, asıl olarak işitme kaybı yapan bir orta kulak iltihabıdır.”

Yukarıdaki cümlenin “doğru” olması için hangi değişikliğin yapılması gereklidir?

A) EFÜZYONLU yerine AKUT SUPURATİF

B) BAKTERİLERE yerine EUSTACHİİ TIKANIKLIĞINA

C) OLMADIĞI yerine OLABİLDİĞİ

D) İŞİTME KAYBI yerine AĞRI

Cevabı için tıklayınız.

44- Hangileri Jerwell ve Lange-Nielsen hastalığının bulgularındandır?

1- Potasyum kanallarıyla ilgili sorun vardır.

2- EKG’de Q-T uzaması vardır.

3- Çocukluk çağında ölümler olabilir.

4- İşitme kaybı bilateraldir.

A) 1-2-3

B) 2-3-4

C) 1-4

D) Hepsi

Cevabı için tıklayınız.

43- ABR testinde kullanılan elektrot isimlerinden hangi ikisi aynı elektrodu ifade eder?

1- Aktif elektrot

2- Toprak elektrot

3- Inverting elektrot

4- Noninverting elektrot

A) 1-3

B) 2-3

C) 1-4

D) 2-4

Cevabı için tıklayınız.

42- Medial olivocochlear complex (MOC) ve lateral olivocochlear complex (LOC) karşılaştırıldığında  hangileri yanlıştır?

1- MOC nöronları kulaklararası zaman farkına daha çok duyarlıdır.

2- LOC nöronları daha çok dış tüylü hücrelerde sonlanır.

3- MOC nöronları miyelinli lifler içerir.

4- OAE supresyonundan daha çok LOC nöronları sorumludur.

A) 1-4

B) 2-4

C) 1-3

D) 2-3

Cevabı için tıklayınız.

41- Aşağıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

1- Utrikulusta kinocilium stirolaya doğru yerleşmiştir.

2- Sakkulusta kinocilium stiroladan uzak yere yerleşmiştir.

3- Posterior semisirküler kanalda ampullofugal akım eksitasyon yapar.

4- Anterior semisirküler kanalda ampullofugal akım inhibasyon yapar.

A) 1-2-3

B) 1-2-4

C) 3-4

D) Hepsi

Cevabı için tıklayınız.