Mezun

Odyoloji mezunları eğer lisansüstü eğitime başlamadılarsa genellikle iş bulma ve çalışma telaşına düşüp akademik yanlarını köreltmektedirler. MDO’nun derslerinde mezunlar için odyolojinin tüm alanlarında dersler, vaka tartışmaları ve makaleler hem hocalar hem de dinleyiciler tarafından hazırlanmakta ve sunulmaktadır.

Tüm lisans öğrencileri dinleyici olarak katılabilirler.