Sorular


10- Hastalığın olduğu kulaktaki otoakustik emisyon cevapları (OAE) hangisinde normal olarak alınır?

A) Orta kulakta sıvı birikimi

B) Otoskleroz

C) İşitsel nöropati

D) Gürültüye bağlı işitme kaybı

Cevabı için tıklayınız.

9- Dış tüylü hücrelerin hareketliliğini (motilitesini) sağlayan hangisidir?

A) Glisin

B) Sistein

C) Prestin

D) Tirozin

Cevabı için tıklayınız.

8- Timpanometri testiyle aşağıdakilerden hangisini ölçemeyiz?

A) Eustachii tüpü hacmi

B) Gradyan

C) Dış kulak yolu hacmi

D) Komplians

Cevabı için tıklayınız.

7- Hangisi otolitik organlarla ilgili anatomik yapı değildir?

A) CaCO3 kristalleri

B) Macula

C) Striola

D) Cupula

Cevabı için tıklayınız.

6- Hangisi fizyolojik nistagmus değildir?

A) Rotasyonel nistagmus

B) Rebound nistagmus

C) End – point nistagmus

D) Optokinetik nistagmus

Cevabı için tıklayınız.

5- Tüylü hücrenin depolarizasyonu sırasında hücre içine girerek veziküllerden glutamat salınımını kolaylaştıran iyon hangisidir?

A) Sodyum

B) Potasyum

C) Kalsiyum

D) Klor

Cevabı için tıklayınız.

4- Ortam değiştiğinde sesin hangi özelliği değişmez?

A) Frekansı

B) Dalga boyu

C) Hızı

D) Şiddeti

Cevabı için tıklayınız.

3- Maskelemede oklüzyon etkisi hangisinde dikkate alınmaz?

A) 250 Hz

B) 500 Hz

C) 1000 Hz

D) 2000 Hz

Cevabı için tıklayınız.

2- Hangisi süperior vestibüler sinire lif vermez?

A) Süperior SCC

B) Utriculus

C) Posterior SCC

D) Sacculus

Cevabı için tıklayınız.

1- Hangisi glutamat reseptörlerinden değildir?

A) VMOT

B) NMDA

C) Kainate

D) AMPA

Cevabı için tıklayınız.