Sorular


40- Aşağıdakilerden hangisi santral işitme yollarındandır?

1-Lateral lemniscus

2- Superior olivar complex

3- Inferior colliculus

4- Lateral geniculat nucleus

A) 1-2-3

B) 2-4

C) 1-3

D) Hepsi

Cevabı için tıklayınız.

39- Fasial sinir ile ilgili olarak hangileri doğrudur?

1- Sensöriyel hücrelerin aksonları nucleus  tractus solitariusta sonlanırlar.

2- Parasempatik lifler n.intermedius içinde ilerlerler.

3- Mimik kaslarını innerve eden nöronlar ganglion geniculide bulunur.

4- Chorda timpani hem sensöriyel hem de parasempatik lifler taşır.

A) 1-2-3

B) 2-3-4

C) 1-2-4

D) 1-3-4

Cevabı için tıklayınız.

38- Erken ve geç işitsel potansiyellerin karşılaştırması yapıldığında hangisi yanlıştır?

1- Erken potansiyeller daha yüksek frekanslıdırlar.

2- Erken potansiyeller daha yüksek amplitüdlüdürler.

3- Geç potansiyeller daha yüksek rate gerektirir.

4- Geç potansiyeller daha az averajlama gerektirir.

A) 1-4

B) 2-4

C) 1-3

D) 2-3

Cevabı için tıklayınız.

37- Aşağıdaki anatomik bilgilerden hangileri doğrudur?

1- Sprial ganglion hücrelerinin dendritleri tüylü hücrelere rosenthal kanalından geçerek ulaşırlar.

2- Aquaductus cochlea scala media ile cisterna magna arasındadır.

3- Corti tüneli iç ve dış pillar hücreleri arasındadır.

4- Dış tüylü hücrelerin en uzun stereociliası dış yan taraftadır.

A) 1-2

B) 1-3-4

C) 3-4

D) 1-2-3

Cevabı için tıklayınız.

36- Nistagmusla ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

1- Periferik nistagmusta gözler diskonjuge hareket eder.

2- Periferik nistagmusta hızlı faz tarafına bakınca nistagmus şiddeti azalır.

3- Periferik nistagmuslarda sıçrayıcı (jerky) nistagmus görülür.

4- Periferik nistagmusların şiddeti fiksasyonla azalır.

A) 3-4

B) 1-2-3

C) 2-4

D) 1-2-4

Cevabı için tıklayınız.

35- Redlich – obersteiner bölgesi ile ilgili hangileri doğrudur?

1- Periferik ve santral sinir sisteminin birleştiği bölgedir.

2- Işitme yolları için, tüylü hücre ve sprial ganglionların birleştiği noktadır.

3-Schwann hücrelerinin bitip oligodentrositlerin başladığı bölgedir.

4- Nörovasküler kompresyon sendromlarının en sık görüldüğü yerdir.

A) 1-4

B) 1-2-3

C) 2-4

D) 1-3-4

Cevabı için tıklayınız.

34- Tuning curve  ile ilgili hangileri doğrudur?

1- İşitsel sinir liflerinin frekans seçiciliğini ifade eder.

2- Bu eğri ne kadar geniş ise o lif karakteristik frekansına o kadar seçicidir.

3- Eğrinin sivriliğini belirleyen parametre P10 değeridir?

A) Sadece 2

B) 1-2

C) Sadece 1

D) Hepsi

Cevabı için tıklayınız.

33- Elektrofizyolojik testlerle ilgili hangisi yanlıştır?

1- VEMP cevapları 30-40 db uyaran şiddetinde elde edilir.

2- Geç latanslar ABR’ye göre daha düşük rate ile elde edilir.

3- ABR’de koklear mikrofonikler alterne polarite ile elde edilir.

4- Tone-pip uyaran platosu olmayan uyarandır.

A) 1-2-3

B) 3-4

C) 2-3-4

D) 1-3

Cevabı için tıklayınız.

32- Aşağıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

1- Stereociliaların sertliğini sağlayan protein prestindir.

2- Tüylü hücrelerin üzerine oturduğu destek hücresi deitersdir.

3- Kısa olan stereocilia ile uzun olan arasındaki bağlantı tip-link ile sağlanır.

4- Corti tüneli scala mediadadır ve içinde potasyumdan zengin endolenf vardır.

5- Mekanotransdüksiyon kanalları açılınca hücre depolarize olur.

A) 2-3-5

B) 1-3-4

C) 1-4-5

D) 2-3-4

Cevabı için tıklayınız.

31- Aşağıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

1- Sıcak, endolenfin yoğunluğunu azaltır.

2- ABR raporlarında ‘’epoch’’ stimuluslar arası süreyi ifade eder.

3- N.intermedius, internal akustik kanaldan geçer.

A) Sadece 1

B) 1-3

C) 2-3

D) Sadece 2

Cevabı için tıklayınız.