Sorular


20- CVEMP’İN motor cevabından sorumlu kranial sinir hangisidir?

A) N.oculomotorius (III.KS)

B) N.facialis (VII. KS)

C) V.vagus (X.KS)

D) N.accesorius (XI KS.)

Cevabı için tıklayınız.

19- Hangisi ‘’postürografi’’ sırasında yapılan alt testlerden biri değildir?

A) Ritmik ağırlık aktarma testi

B) Duyu organizasyon testi

C) Adaptasyon testi

D) Sinüzoidal harmonik akselerasyon testi

Cevabı için tıklayınız.

18- Hangisi işitsel nöropati spektrum bozukluğuna ait odyolojik bir bulgu değildir?

A) ABR’de koklear mikrofoniklerin varlığı

B) Stapes refleksinin varlığı

C) OAE’lerin varlığı

D) İşitme eşiklerinde değişkenlik

Cevabı için tıklayınız.

17- SHIMP testi hangisiyle yakından ilişkilidir?

A) VHIT

B) VEMP

C) VNG

D) BDP

Cevabı için tıklayınız.

16- Aşağıdakilerden hangisi viral labirentitin sık görülen etkenlerinden değildir?

A) Kabakulak virüsü

B) Kızamık virüsü

C) Coronavirüs

D) Herpes virüsü

Cevabı için tıklayınız.

15- Aşağıdaki destek hücrelerinden hangisi dış tüylü hücrelere diğerlerinden daha fazla mekanik destek sağlar?

A) Claudius hücreleri

B) Boettcher hücreleri

C) Deiters hücreleri

D) Hensen hücreleri

Cevabı için tıklayınız.

14- Stapes refleksinin oluşumunda işitme yollarının hangi kısımları fasial sinir nükleusuyla bağlantı kurar?

A) VCN ve SOC

B) SOC ve LL

C) DCN ve IC

D) LL ve IC

Cevabı için tıklayınız.

13- Hangisi retrokoklear bir hastalıktan ziyade koklear bir hastalıkta görülür?

A) Stapes refleksinin alınmayışı

B) Tone decay testinde 35 dB’lik sonuç

C) Recruitment

D) Roll – over fenomeni

Cevabı için tıklayınız.

12- Hangi hastalıkta konuşmayı ayırt etme skorlarının kötü olması beklenir?

A) Kronik otitis media

B) Akustik nörinom

C) Otoskleroz

D) Meniere hastalığı

Cevabı için tıklayınız.

11- Hangisi meatus acusticus internusun içinden geçmez?

A) N.intermedius

B) Superior vestibuler sinir

C) N.facialis

D) Chorda tympani

Cevabı için tıklayınız.