Makale Önerileri

Makale Önermek İstiyorum

Selin Eren / İnönü Üniversitesi – 3.sınıf
Yaşlılık Döneminde İşitme Kaybı ve İşitme Kaybına Yaklaşımlar

Ceyda Ceylani / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi – 4.sınıf
Electrocochleography as a Diagnostic and Intraoperative Adjunct in Superior Semicircular Canal Dehiscence Syndrome
Otology&Neurotology, 2011

Nihat ÇAKIR’dan
Gürültünün koklea ve işitme yollarına verdiği zarar üzerinde çok durulmaktadır. Peki ya vestibüler sistem?
Makalenin Adı: The effect of noise exposure on the cervical vestibular evoked myogenic potential
Derginin Adı ve Yayın Tarihi: Ear and Hearing, 2012
Makaleye ulaşmak için tıklayınız.

Bahçeşehir Üniversitesi öğrencisi Bensu ASLAN’dan
Makalenin Adı: Tinnitus İle Depresyon Arasındaki İlişkiler
Derginin Adı ve Yayın Tarihi: Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi, 2018
Makaleye ulaşmak için tıklayınız.

İstanbul Medipol Üniversitesi öğrencisi Cem YERAL’den
Makalenin Adı: Myelin development, plasticity, and pathology in the auditory system
Derginin Adı ve Yayın Tarihi: Developmental Neurobiology, 2018
Makaleye ulaşmak için tıklayınız.

Ebru SÖNMEZ TOPÇU’dan
Makalenin Adı: Hearing Loss in SARS-CoV-2: What Do We Know?
Derginin Adı ve Yayın Tarihi: Ear, Nose & Throat Journal, Ağustos 2020
Makaleye ulaşmak için tıklayınız.

Nihat ÇAKIR’dan
Covid-19’un odyolojik bulguları ile ilgili çalışmalar da artıyor. Bunlardan biri:
Makalenin Adı: Audiological profile of asymptomatic Covid-19 PCR-positive cases
Derginin Adı ve Yayın Tarihi: American Journal of Otolaryngology, Nisan 2020
Makaleye ulaşmak için tıklayınız.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğrencisi Selda’dan
Makalenin konusu: İşitme cihazlarının plastisite üzerine etkisinin geç latanslarla değerlendirilmesi üzerine bir makale
Makalenin adı ve yılı: Monitoring Auditory Cortical Plasticity in Hearing Aid Users With Long Latency Auditory Evoked Potentials: A Longitudinal Study, 2018
Makaleye ulaşmak için tıklayınız.

Başkent Üniversitesi öğrencisi Pınar’dan
Makalenin adı: Usher Syndrome: Hearing Loss with Vision Loss
Makalenin yılı ve dergisi: 2011 Adv. Otorhinolaryngol
Makaleye ulaşmak için tıklayınız.

Nihat ÇAKIR’dan
Gürültüye maruz kalıyoruz, tüylü hücreler zarar görüyor ve işitme kaybı oluyor. Bu kadar basit mi? Gürültünün özellikle tüylü hücrelerde olmak üzere tüm işitme yollarındaki moleküler düzeydeki etkilerini bilmek gerek!
Makalenin adı: Cellular mechanisms of noise-induced hearing loss
Makalenin yılı ve dergisi: 2017 yılında Hearing Research dergisinde yayınlanmış güzel bir derleme.
Makaleye ulaşmak için tıklayınız.

Medipol Üniversitesi öğrencisi Gamze’den
İşitsel Nöropati Spektrum Bozukluğu unilateral olabilir mi? Unilateral olduğunda altta yatan başka neden araştıtılmalı mı?
Makalenin adı: “Unilateral İşitsel Nöropati Spektrum Bozukluğu’nda Koklear Sinir Agenezisi: Olgu Sunumu”
Makalenin yılı ve dergisi: 2018 yılında Turkish Journal of Audiology and Research dergisinde yayınlanmış bir makale
Makaleye ulaşmak için tıklayınız.

Nihat ÇAKIR’dan
Corti organı diyince Dış ve İç Tüylü hücreler aklımıza geliyor. Diğerlerine destek hücresi diyip geçiyoruz. Bu destek hücreleri neden var? Destek hücrelerinin hem embriyolojik dönemde hem de matür kokleadaki işlevleri ile ilgili güzel bir derleme
Makalenin adı: “Inner Ear Supporting Cells: Rethinking the Silent Majority”
Makalenin yılı ve dergisi: 2013 yılında “Seminars in Cell&Developmental Biology” dergisinde yayınlanmış bir yazı
Makaleye ulaşmak içn tıklayınız.