Lisansüstü

Lisansüstü sımıfında yüksek lisans/doktora öğrencileri ya da mezunları bulunmaktadır. Bu sınıfta yapılan derslerde genellikle katılımcılar belli bir konuyu, makaleyi ya da vakayı sunup, sonrasında tartışmaktadırlar.

Bu toplantılara lisans öğrencileri de katılabilmektedir.