Sorular


30- İşitme kaybı yapan genetik sendromlarla ilgili olarak hangisi yanlıştır?

1- Pendred – guatr

2- Alport – QT uzaması

3- Usher – böbrek yetmezliği

4- Waardenburg – beyaz perçem

A) 2-3

B) 1-3

C) 2-4

D) 1-4

Cevabı için tıklayınız.

29-Aşağıdaki cümlelerden hangileri doğrudur?

1- Süperior rektus kası okülomotor sinir tarafından innerve edilir.

2- Inferior oblik kas troklear sinir tarafından innerve edilir.

3- Fasial sinir ekstraoküler kasların innervasyonunda rol oynamaz.

4- Medial rektus kası abducens siniri tarafından innerve edilir.

A) 1-2-3

B) 2-4

C) 2-3-4

D) 1-3

Cevabı için tıklayınız.

28- Aşağıdakilerin hangisinde fluktuan işitme kaybı görülür?

1- Otoimmün iç kulak hastalığı

2- Presbiakuzi

3- Meniere hastalığı

4- Geniş vestibüler aquaductus

A) 1-3

B) 1-2-3

C) 1-3-4

D) 3-4

Cevabı için tıklayınız.

27- Sese maruz kaldığı zaman baş dönmesi olan bir hastada hangi bulgu bizi tanıya yaklaştırır?

A) vHIT testinde kazançların düşük olması

B) VEMP testinde eşiklerin düşük olması

C) VNG’de oküler pursiut kazancın düşük olması

D) Postürografide denge puanın düşük olması

Cevabı için tıklayınız.

26- Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisinde birincisi ikincisinin oluşumunda etkili olabilir?

1- Kabakulak- Labirentit

2- Kızamık – otoskleroz

3- Herpes – ani işitme kaybı

A) Sadece 1

B) 2-3

C) 1-3

D) Hepsi

Cevabı için tıklayınız.

25- Aşağıdaki hastalıklarından hangilerinin klasik odyogram konfigürasyonlarında çentik bulunur?

1- Presbiakuzi

2- Meniere

3- Otoskleroz

4- Gürültüye bağlı işitme kaybı

A) 1-3

B) 2-3

C) 1-2

D) 3-4

Cevabı için tıklayınız.

24- Hangi otitis medianın seyri sırasında timpanik membran perforasyonu görülmez?

A) Efüzyonlu OM

B) Akut süpüratif OM

C) Rekürren OM

D) Kronik süpüratif OM

Cevabı için tıklayınız.

23- Aşağıdaki hastalıkları ‘’işitme kaybının baş dönmesine göre daha ön planda olması’’ açısından sıralayınız.

1- Vestibüler nörinit

2- Akustik nörinom

3- Meniere hastalığı

A) 1-3-2

B) 2-3-1

C) 3-1-2

D) 2-1-3

Cevabı için tıklayınız.

22- Retrokoklear hastalıklarda hangisi etkilenmez?

A) ABR

B) OAE supresyonu

C) Timpanometri

D) Stapes refleksi

Cevabı için tıklayınız.

21- Weber testi sağa lateralize, rinne testi ise sağda negatif solda pozitif bulunmuştur. Aşağıdakilerden hangisi düşünülür?

A) Sağ kulakta iletim tipi kayıp

B) Sağ kulakta sensörinöral tip kayıp

C) Sol kulakta iletim tipi kayıp

D) Sol kulakta sensörinöral tip kayıp

Cevabı için tıklayınız.